3 vragen

3 vragen aan Irene Otieno

Naast een studie Water Science & Management aan de Universiteit Utrecht, werkt Irene Otieno op de programma afdeling van Simavi. Irene groeide op in een dorp in Kenia en is toegewijd om de wereldwijde water, toilet en hygiëne crisis te bestrijden. We stelden haar drie vragen voorafgaand aan het Global Citizens Festival in Hamburg waar zij haar persoonlijke verhaal aan het publiek gaat delen.

1

Wat is het Global Citizens Festival en welke boodschap wil je daarheen brengen?

“Global Citizen zet zich in voor het bestrijden van extreme armoede, ongelijkheid, honger en milieuvervuiling in de wereld. Het Global Citizens festival draait om eenheid en inzet voor een betere wereld. Dit jaar wordt het festival op 6 juli in Hamburg gehouden, dezelfde stad waar de 20 economisch grootste landen ter wereld elkaar ontmoeten tijdens de G20 top. Onderwerpen die gerelateerd zijn aan duurzame ontwikkeling staan op de agenda van deze top. Het festival is een goed moment om een duidelijk signaal te sturen aan regeringen en bedrijven om mee te doen in de strijd tegen extreme armoede en ongelijkheid over de hele wereld.

Tijdens het Global Citizens Festival wil ik aandacht vragen voor het feit dat politieke wil en financiële middelen nodig zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken en extreme armoede te beëindigen. Om dit te laten gebeuren, moeten we allemaal samenwerken om wereldwijde ontwikkelingsvraagstukken te bestrijden – de kleine acties van elk individu dragen bij aan een grotere impact op de lange termijn.

Deze impact kan beginnen op de G20-top. Ik hoop dat dit zal leiden tot meer betrokkenheid met mondiale vraagstukken. Uiteindelijk wil ik een gezonde basis voor iedereen, een leven vrij van water en hygiëne gerelateerde ziekten die voorkomen kunnen worden (zoals cholera), zodat mensen zich volledig kunnen ontwikkelen zonder beperkt te zijn door slechte of ontbrekende water- en toiletvoorzieningen. Daarom vind ik het erg belangrijk dat er op de G20-top een discussie plaatsvindt over ontwikkelingsproblemen, omdat ontwikkelingsvraagstukken zoals onvoldoende toegang tot WASH (water, sanitatie en hygiëne) ook andere sectoren beïnvloeden. “

2

Wat motiveert je om wereldwijde toegang tot water, veilige toiletten en hygiëne te verbeteren?

“Ik ben opgegroeid in een dorp waar de water en toilet voorzieningen een uitdaging vormden. Seizoensgebonden rivieren leverden de belangrijkste bron van water in mijn dorp, en mensen deden hun behoefte in de open lucht. Ik zag wat de gevolgen hiervan waren voor hun gezondheid en mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Daarom besloot ik om te werken aan de wereldwijde WASH-crisis en deze te bestrijden door beleid beter te beïnvloeden.

Ik wil universele toegang tot water, toiletten en hygiëne, zodat mensen in gezondheid, waardigheid en veiligheid kunnen leven. Ik wil ook een stem geven aan mensen die onvoldoende toegang hebben tot WASH, maar geen kans hebben om daarover te praten. We moeten dit doen om mensen te bereiken die het het meest nodig hebben. Beslissingen worden vaak gemaakt zonder de inspraak van de doelgroep, en als gevolg daarvan lopen veel projecten het risico dat ze hun doel missen. Als deze mensen hun stem kunnen laten horen, kunnen we samenwerken om deze situatie te verbeteren.”

3

Welk verschil hoop je te maken bij Simavi?

“Simavi’s WASH-programma’s richten zich op gemarginaliseerde en kwetsbare groepen en individuen, aangezien deze groepen de meerderheid van de mensen vertegenwoordigen die geen toegang hebben tot voldoende water en sanitaire voorzieningen. Hierbij draagt Simavi bij aan de aanpak van de globale problemen die ik hierboven heb genoemd. Ik ben trots dat om daar deel uit te maken.”

Vind hier meer over Global Citizens Festival.

Start de conversatie

Deel dit artikel

3 vragen

3 vragen aan zijn letterlijk 3 vragen die we aan iemand stellen: dat kan een lokale partner zijn, maar net zo goed iemand uit een dorp waar we hygiënetraining hebben gegeven.

Meer ‘3 vragen’ Lees volgende 3 vragen

Related stories