3 vragen

Arjan Bolink

CWS steunt de missie van Simavi door in Nederland voor een brede doelgroep bewustwording en draagvlak te creëren voor de problematiek rondom drinkwater, wc’s en hygiëne en door financieel een bijdrage te leveren. De samenwerking tussen Simavi en CWS wordt ingevuld door activiteiten op het gebied van communicatie, fondsenwerving en het betrekken van klanten en medewerkers. Arjan Bolink vertelt over de samenwerking.

1

Wat is jullie motivatie om samen te werken met Simavi?

“Als onderdeel van ons MVO beleid besteedt CWS een gedeelte van de inkomsten aan maatschappelijke doelen die betrekking hebben op de thema’s Gezondheid en Veiligheid. Simavi is al ruim 10 jaar lang onze partner en belangrijke  NGO stakeholder, omdat beide partijen ervan overtuigd zijn dat het verbeteren van de  basisgezondheid de basis is voor duurzame ontwikkeling.”

2

In welk project investeren jullie?

“Vanaf begin 2013 hebben we ons gericht op een nieuw project in Bugangaizi, Oeganda. Het betreft een driejarig project genaamd “Integrated Community Health Programme, for Bugangaizi West County” bij ons bekend onder projectnummer 1712002. Veel inwoners in Oeganda hebben te maken met gezondheidsproblemen door de combinatie van armoede, slechte voeding en beperkte kennis over de relatie tussen goede hygiëne en ziekten. De beschikbaarheid van veilig drinkwater en wc’s vormen een groot probleem. De meeste mensen gebruiken ongezuiverd oppervlaktewater als drinkwater. De regering van Oeganda heeft als doel gesteld dat in 2015 alle inwoners toegang moeten hebben tot veilig drinkwater. Op dit moment gebruikt echter nog ongeveer de helft van alle inwoners ongezuiverd oppervlaktewater als drinkwater. Er is dus nog een lange weg te gaan om het gestelde doel te bereiken. CWS en Simavi werken samen met lokale partners aan projecten waarin drinkwater en sanitaire voorzieningen centraal staan, maar ook aan gezondheidsprojecten met thema’s als moeder- en kindzorg en HIV/Aids. Resultaten van de dit  project worden gepubliceerd in ons jaarlijkse MVO rapport.”

3

Welk verbeterpunt zie je liggen voor Simavi?

“Simavi zou zich moeten focussen op fondsenwerving door het uitbreiding van het bedrijven netwerk.  Alle bedrijven die Simavi steunen, hebben gemeenschappelijke doelen en interesses. Door samenwerking en interactie tussen deze bedrijven kan een grotere vuist worden gemaakt om aandacht te vragen voor de problematiek rondom drinkwater, wc’s en hygiëne. Simavi zou hier een leidende rol in moeten nemen.”

Start de conversatie

Deel dit artikel

3 vragen

3 vragen aan zijn letterlijk 3 vragen die we aan iemand stellen: dat kan een lokale partner zijn, maar net zo goed iemand uit een dorp waar we hygiënetraining hebben gegeven.

Meer ‘3 vragen’ Lees volgende 3 vragen