3 vragen

Ewout van Galen

Ewout is hoofd van de afdeling Programma’s. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de programma’s in de negen landen waar Simavi actief is. Niemand kent de Theory of Change beter dan hij.

1

Waarom heeft Simavi een Theory of Change ontwikkeld?

“Simavi vindt dat iedereen recht heeft op gezonde leefomstandigheden. Het is onze ambitie om in 2020 de gezondheid van 10 miljoen mensen blijvend te hebben verbeterd. Om dit te bereiken hebben we een Theory of Change ontwikkeld. Gedurende een jaar hebben we met elkaar hieraan gewerkt. We stelden onszelf continu de vraag: Wat willen we bereiken? Waar staan we nu? En wat moeten we veranderen? Dit heeft er onder andere toe geleid dat we nieuwe lokale partners hebben aangetrokken en nieuwe medewerkers hebben aangenomen.”

2

Wat is de kracht van deze Theory of Change?

“Onze programma’s zijn gericht op drie pijlers. We vergroten toegang tot faciliteiten; versterken lokale gemeenschappen zodat zij om deze faciliteiten vragen; betrekken overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zodat zij hun rol en verantwoordelijkheid kennen en nemen. De kracht zit juist in deze geïntegreerde aanpak. Als een jong meisje geen toegang heeft tot veilig drinkwater, zal het bouwen van een waterpomp alleen niet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat dit meisje en haar familie hier gebruik van maken. Daarom maakt Simavi mensen, zoals dit meisje en haar familie, bewust van hun rechten en het belang van gezond zijn. Zodat zij zelf hun eisen kenbaar maken en overheden en bedrijven hier gehoor aan geven. Om onze duurzame resultaten te meten en monitoren, hebben we een indicatoren framework ontwikkeld.”

3

Welke uitdagingen kom jij tegen in het werk?

“Het is een uitdaging om geïntegreerde financiering te krijgen. Simavi werkt simultaan op de drie pijlers, maar we merken dat sommige activiteiten makkelijker worden gefinancierd dan anderen. Het bouwen van toiletten en waterpompen wordt bijvoorbeeld vaker gesubsidieerd dan lobby en advocacy activiteiten. Hoewel het belangrijk is om de toegang tot service te vergroten, is het minstens zo belangrijk om ook in andere dingen te investeren. Zoals het pleiten voor een eerlijke verdeling van diensten en transparante besteding van lokale overheden. Of het geven van trainingen voor gedragsverandering en onderhoud, zodat mensen weten hoe ze de diensten moeten gebruiken en onderhouden. Simavi neemt haar verantwoordelijkheid om ook deze kosten in te vullen en te dekken. Het is goed om te zien dat er steeds meer initiatieven komen die hier in investeren, zoals de strategische partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met de overheid te blijven investeren in het versterken van onze lokale partners in Afrika en Azië.”

Start de conversatie

Deel dit artikel

3 vragen

3 vragen aan zijn letterlijk 3 vragen die we aan iemand stellen: dat kan een lokale partner zijn, maar net zo goed iemand uit een dorp waar we hygiënetraining hebben gegeven.

Meer ‘3 vragen’ Lees volgende 3 vragen