3 vragen

Marco Schouten

Marco Schouten is de CEO van Vitens Evides International (VEI) en Water for Life.  Schouten kwam in 2010 in dienst van VEI waar hij zich onder meer heeft ingezet voor acquisitie en projecten in Zuidelijk Afrika. VEI ondersteunt lokale waterbedrijven in de derde wereld op projectbasis om een structurele verbetering van de drinkwatervoorziening te creëren.

1

Hoe zou je de samenwerking tussen VEI en Simavi beschrijven?

“In Nederland is het leveren van kraanwater goed geregeld en dat is een groot goed; wij willen als Nederlandse drinkwaterbedrijven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door dit ook in minder ontwikkelde landen dichterbij te brengen. VEI weet hoe een urbaan drinkwaterbedrijf optimaal van bron tot tap zijn operationale processen moet inrichten en beheren, en is daarmee complementair aan Simavi. Simavi´s expertise richt zich op hoe gemeenschappen te organiseren en zich optimaal voor te bereiden om op een goede manier drinkwater te consumeren, inclusief sanitatie en watergebruik.”

2

Wat vind je een mooi voorbeeld die uit deze samenwerking is voortgekomen?

“We hebben samengewerkt in projecten in onder andere in Malawi, Bangladesh en Indonesië. Een mooi voorbeeld is onze Water Operator Partnerships met Lilongwe Water Board en Blantyre Water Board in Malawi. Daar heeft Simavi meegewerkt aan de uitbreiding van het netwerk aan achterstandswijken in beide steden.”

3

Welke uitdagingen zie je nog op het gebied van drinkwater (duurzame watervoorzieningen)?

“Ontzettend veel. Goede urban drinkwater voorziening wordt steeds belangrijker vanwege de trend van verstedelijking. De Millennium Development Goals hebben ertoe geleid dat veel mensen op de een of andere manier een aansluiting hebben of in de buurt wonen van een kraanwateraansluiting. Dit brengt een enorme uitdaging van met zich mee: het ´water maken´. Oftewel, waar haal je het water vandaan? Hoe bescherm je de bron en zorg je voor een goed industrieel proces van zuiveren en beheren. Hoe zorg je voor een goede klant organisatie, inclusief collecteren van rekeningen. En daarbij, hoe zorg je dat zo een taak ook organisatorisch duurzaam is, zonder afhankelijkheid van de grillen van de dag, zoals financiers, donors en politici. Een enorme taak, die we met zijn allen moet oppakken en gericht is op de levering van een duurzaam geborgde goede kwaliteit kraanwater. Voor een goede prijs aan een ieder.”

Start de conversatie

Deel dit artikel

3 vragen

3 vragen aan zijn letterlijk 3 vragen die we aan iemand stellen: dat kan een lokale partner zijn, maar net zo goed iemand uit een dorp waar we hygiënetraining hebben gegeven.

Meer ‘3 vragen’ Lees volgende 3 vragen