3 vragen

Pauline Eenhoorn

Pauline Eenhoorn is onze Directeur Communicatie & Fondsenwerving. Haar team was dit jaar verantwoordelijk voor Simavi’s jaarverslag, die de top 4 van de Transparant Prijs heeft behaald. De winnaar wordt bekend gemaakt op 28 september. We spraken alvast met Pauline over deze nominatie.

1

Wat betekent het voor Simavi om genomineerd te worden voor de 'Transparant Prijs'?

“Ik ben enorm trots dat Simavi genomineerd is! Dit betekent dat onze inspanningen om transparant te zijn in onze verslaglegging over impact, resultaten en waar we als Simavi voor staan, worden erkend. Het is ons gelukt om op een aantrekkelijke manier onze aanpak, wat we doen, met wie we werken en wat we samen bereiken, te delen met mensen die betrokken zijn bij Simavi.

We kunnen ons werk niet alleen, daarom is het van groot belang dat we open en eerlijk zijn over zowel onze successen als verbeterpunten. Dit leidt uiteindelijk tot betere samenwerkingen met partners en sterkere verbinding met onze donoren. Wij geloven dat openheid, eerlijkheid en transparantie in onze samenwerkingen ons verder helpen in het realiseren van onze ambitie: de gezondheid van de 10 miljoen mensen structureel te verbeteren in 2020.”

2

Op welke prestatie ben je het meest trots op?

“Het jaar 2015 was een cruciaal jaar voor Simavi. Ten eerste, bereikten we een belangrijke mijlpaal: ons 90-jarig jubileum. Deze gelegenheid hebben we gebruikt om events te organiseren om onze bestaande en potentiële donoren te ontmoeten en te spreken.

Datzelfde jaar hebben we onze vier grootste programma’s beëindigd en ervoor gezorgd dat we negen (!) nieuwe programma’s konden ontwikkelen en veiligstellen van financiering. Dat ging gepaard met onze voortdurende inspanningen op het gebied van lobby & advocacy op internationaal en nationaal niveau en strategische stappen om onze impact te maximaliseren. Bijvoorbeeld, de eerste stappen die we nemen met evidence informed programmering.

Ik ben erg blij en ontzettend trots op wat we bereikt hebben met deze gezamenlijke inspanning van iedereen hier bij Simavi! “

3

Waarom vind jij de 'Transparant Prijs' belangrijk?

“Het stimuleert ons om open te zijn en goed na te denken over onze visie en missie, en welke keuzes wij maken om onze ambitie te realiseren. De Transparant Prijs helpt ons na te denken over deze elementen, wat weer leidt tot grotere impact. We blijven naar onze achterban luisteren, hen betrekken bij de beleidsvorming, en omarmen alle geleerde lessen in onze strategische ontwikkeling. Op die manier zijn we een lerende organisatie en blijven we onszelf verbeteren en professionaliseren. Zowel als organisatie als in ons werk.”

Start de conversatie

Deel dit artikel

3 vragen

3 vragen aan zijn letterlijk 3 vragen die we aan iemand stellen: dat kan een lokale partner zijn, maar net zo goed iemand uit een dorp waar we hygiënetraining hebben gegeven.

Meer ‘3 vragen’ Lees volgende 3 vragen