Blik met ons mee terug op een bruisend jaar

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Als organisatie met een geschiedenis van bijna honderd jaar moeten we ons voortdurend blijven afvragen hoe we een relevante bijdrage kunnen blijven leveren in een wereld die in hoog tempo verandert. Met dat uitgangspunt hebben wij vorig jaar een heroriëntatieproces doorlopen en strategische keuzes gemaakt over de rol die Simavi in de toekomst zou moeten spelen om effectief en duurzaam te blijven.
Hoe? Lees het jaarverslag van Simavi.

Download jaarverslag (Engels)

Impact creëren we samen

We hebben zoveel bereikt door de fantastische bijdragen van onze geweldige collega’s en sponsors, en met de hulp van bedrijven, stichtingen en overheid. We bedanken iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor Simavi.