Long read
Drinkwater

Blog: Lobbyen voor schoon water en sanitatie in New York en Stockholm

Door Jeroom Remmers, Public Affairs Officer WASH
Stockholm, 31 August

“Van 27 tot 31 augustus was ik in Stockholm bij de World Water Week, het jaarlijkse evenement van de internationale community op het gebied van water en sanitatie, waar meer dan 3000 mensen samen kwamen. Ik was hier samen met mijn collega’s Esther de Vreede (Directeur Programma’s) en Sara Ahrari (Senior Program manager Asia). Het was heel bijzonder en inspirerend om tientallen mensen te ontmoeten die net als Simavi werken aan een betere wereld, te verkennen waar samenwerking mogelijk is en om ervaringen uit te wisselen. Zo ontmoetten we niet alleen veel van onze eigen samenwerkingspartners uit Afrika en Nederland, maar ook diverse regeringsvertegenwoordigers, mogelijk toekomstige donoren uit Duitsland en Zweden (GIZ, Sida) en potentiële samenwerkingspartners.

Simavi behoorde tot het selecte gezelschap dat aanwezig was bij een borrel bij de Nederlandse Ambassade in Zweden. Maar het hoogtepunt van de week in Stockholm was ons eigen evenement waar we een nieuw rapport presenteerden, waar een half jaar voorbereiding aan vooraf was gegaan: ‘Social Inclusive WASH programming’. Hoe kunnen water en sanitatie projecten en programma’s echt de meest kwetsbare en arme doelgroepen bereiken? Het rapport geeft aan hoe diverse ontwikkelingsorganisaties hiervoor methoden hebben ontwikkeld, zoals Unicef, World Bank, WaterAid, Sida, GIZ en IRC. Het thema volgend jaar van de World Water Week en van de jaarlijkse VN meeting over de SDG’s is ‘leave no one behind’. Daarom was dit rapport perfect getimed, zodat alle water en sanitatie organisaties het rapport kunnen gebruiken om hun programma’s en projecten te verbeteren. We kregen dan ook veel complimenten.

High Level Political Forum HLPF New York

Van 7 tot 13 juli vond een ander internationaal evenement plaats: het High Level Political Forum (HLPF) van de Verenigde Naties (UN Headquarters New York). Het was de eerste keer dat ik tussen de internationale diplomaten rondliep in de zaal die ik daarvoor alleen kende van het TV-journaal tijdens belangrijke internationale gebeurtenissen. Simavi heeft sinds enige tijd de ECOSOC-status en dat geeft speciale toegang tot bijna alle VN-meetings. Tijdens het HLPF komen Ministers, afgevaardigden, VN-vertegenwoordigers, ontwikkelingsorganisaties en andere stakeholders samen om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 te evalueren. De ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) zijn in 2015 vastgelegd. Nu de wereld drie jaar op weg is met de uitvoering van deze doelen, werden zes van de 17 doelen onder de loep gelegd, waaronder de SDG 6 doelen voor water.

Bijna 50 landen presenteerden hun voortgangsrapporten voor alle SDG’s (Nederland had dit vorig jaar al gedaan). SDG nummer 6 voor water en sanitatie, waar ik me voor inzet bij Simavi, stond 8 juli drie uur lang op de agenda bij het belangrijkste event voor de WASH sector: de sessie “on the review of implementation of SDG 6”. Hier kreeg elk VN land een paar minuten tijd om aan te geven wat er al is bereikt en wat nog prioriteiten zijn.

Deze sessie ging over de bevindingen van het UN Water rapport SDG 6 Synthesis Report. Belangrijkste boodschap hiervan is dat de meeste VN landen niet op schema liggen om de SDG 6 doelen in 2030 te halen en dat er versnelling nodig is. World Bank en UN Water vragen om een verdrievoudiging van investeringen, schaalvergroting en een integrale aanpak. Ik mistte bijdragen van VN landen over hoe de watersector moet veranderen en hoe dat gefinancierd zou moeten worden, hoe geld effectiever ingezet kan worden en hoe landen zich beter kunnen verantwoorden.

Ook de Nederlandse vertegenwoordiging voerde het woord. Simavi had voorafgaand aan de HLPF nog invloed gehad op deze tekst door contacten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en lobby in de Tweede Kamer, met interventies van Kamerleden Corrie van Brenk (50+) en Chris Stoffer (SGP) die zich ontfermen over het SDG6 doel voor water. Via een netwerk van samenwerkende internationale water-organisaties en de organisatie van ‘side events’ in New York is het gelukt ook enige invloed te hebben op de slotverklaring van de conferentie, waarover in voorgaande maanden en tijdens de conferentie is onderhandeld door de aanwezige ministers en afgevaardigden. Zie de paragraaf over water en sanitatie hier.

Na afloop schreef ik een opinie artikel dat mede ondertekend werd door Catarina de Albuquerce, de eerste Speciale VN Rapporteur voor het recht op veilig water en sanitatie en CEO van Sanitation and Water for All, een netwerk van regeringsleiders, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties waar Simavi actief lid van is.

Catarina was ook de gespreksleider van het side evenenement dat Simavi samen met andere waterorganisaties zoals End Water Poverty organiseerde op 11 juli. Bij dit evenement werd een rapport gepresenteerd waar Simavi een half jaar aan werkte met vele andere partners. Het rapport geeft een overzicht in 25 landen (met name in Afrika) van de stand van zaken op het gebied van water en sanitatie met aanbevelingen voor landen, donoren, VN organen en ontwikkelingsorganisaties. Alleen al het opstellen van het rapport zelf heeft geleid tot veel verbeteringen in de diverse landen op het gebied van WASH beleid. Het side event werd goed bezocht en door de intense samenwerking met alle water organisaties zal de boodschap de komende tijd bij diverse ministers op de agenda gezet worden.

Het was erg bijzonder een week samen op te trekken met mijn Simavi collega’s Morillio Willams, Hilda Alberda, Erma Uytewaal en Kumkum van ons kantoor in Bangladesh. We verkeerden letterlijk op grote hoogte in hotelkamers en wolkenkrabbers en op het hoogste politieke niveau. Al met al een “hoogtepunt” in het werk bij Simavi!”

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read