Long read

CWS investeert in huishoudens in Oost-Oeganda

CWS heeft in de afgelopen jaren meerdere projecten van Simavi gesteund en neemt ‘social responsibility’ erg serieus. Initiatieven op het gebied van hygiëne en sanitatie en ziektes als gevolg van gebrek hieraan zijn typische voorbeelden van sociale betrokkenheid. Daarom investeert CWS in de WASH projecten van Simavi.

CWS en Simavi werken samen met lokale partners aan projecten waarin drinkwater en sanitaire voorzieningen centraal staan, maar ook aan gezondheidsprojecten met als thema moeder- en kindzorg en HIV/Aids.

Vanaf begin 2013 heeft CWS zich gericht op een nieuw project in Bugangaizi, Oeganda. Het betreft een driejarig project genaamd “Integrated Community Health Programme, for Bugangaizi West County”. Veel inwoners in Oeganda hebben te maken met gezondheidsproblemen door de combinatie van armoede, slechte voeding en beperkte kennis over de relatie tussen goede hygiëne en ziekten. De beschikbaarheid van veilig drinkwater en wc’s vormen een groot probleem. De meeste mensen gebruiken ongezuiverd oppervlaktewater als drinkwater. De regering van Oeganda heeft als doel gesteld dat in 2015 alle inwoners toegang moeten hebben tot veilig drinkwater. Op dit moment gebruikt echter de helft van alle inwoners ongezuiverd oppervlaktewater als drinkwater. Er is dus nog een lange weg te gaan om het gestelde doel te bereiken.

Samen met de lokale partner EMESCO wordt momenteel hard gewerkt aan het gezondheidsproject voor arme bewoners in plattelandsgebieden van Matale en Buyanja.

‘De sympathie voor Simavi is met de jaren gegroeid, onder meer door CWS medewerkers erbij te betrekken. Het is prettig een duidelijk beeld te hebben van het project dat je steunt. Daarnaast weet je dat de inzet van lokale arbeiders aldaar op langere termijn bijdraagt aan de economie. Het resultaat is daardoor inzichtelijk voor alle betrokkenen. Daarnaast past Simavi’s focus op sanitatie en hygiëne heel goed bij een organisatie als de onze.’

Naast de projecten in Bangladesh en Nepal die CWS heeft gesteund, zet het bedrijf zich ook in voor de millenniumdoelstellingen om de wereld te voorzien van toiletten en toegang tot veilig drinkwater. In 2012 en 2013 steunden ze Simavi’s campagne rondom Wereld Waterdag.

Met het MVO Prestatieladder certificaat op zak, is CWS allerminst van plan achterover te leunen. Rob Boele: ‘Duurzaamheid staat al jaren centraal in de bedrijfsstrategie van CWS Nederland. In ons business model gaan toenemend economisch succes en duurzaamheid hand in hand. Aan de betrokkenheid van medewerkers hechten wij veel waarde. Mensen maken immers het verschil! We blijven plannen maken en duurzame initiatieven ondernemen.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read