Long read
Veilige zwangerschappen

De gezondheidsheidsdiensten in Tanzania in kaart brengen met een mobiele app

Innovatie is een essentieel onderdeel van Simavi’s werk om ons doel, een gezonde basis voor iedereen, te bereiken. Tussen mei en september 2016 zijn Simavi en lokale partner MDM een partnerschap aangegaan met TTC Mobile, om de kwaliteit van de gezondheidsdiensten in Noord Tanzania te onderzoeken voor het “Mobile Mapping for Women’s Health” project.

Ondanks de grote verbeteringen over de afgelopen decennia, is moedersterfte in Tanzania nog steeds een groot probleem. Van elke 100,000 bevallingen, overlijden 554 moeders. Minder dan 42% van de vrouwen die in Tanzania op het platteland wonen, bevallen in een gezondheidscentrum. De overheid van Tanzania heeft toegezegd de toegang tot de basis gezondheidsdiensten te verbeteren en moedersterfte met één derde terug te dringen.

Simavi werkt samen met lokale partners en gemeenschappen om de overheid aan deze toezeggingen te houden. In het ‘Mobile Mapping for Women’s Health’ project gebruiken we een mobiele app waarmee meisjes en vrouwen uit de meest kwetsbare gemeenschappen, in kaart kunnen brengen welke gezondheidsservices in hun dorp ontbreken of slecht zijn.

De lokale partners van Simavi gebruiken deze informatie om hun lokale en nationale overheden aan te sporen de zorg te verbeteren. Met eigen ogen kan de lokale en nationale overheid zien waar iets mis is. En daardoor ook makkelijker reageren door er iets aan te doen. Zodat óók de armste mensen toegang krijgen tot goede gezondheidszorg.

Hoe werkt het?
Dankzij de technische ondersteuning van TTC Mobile, hebben Simavi en MDM een vragenlijst samengesteld voor mobiele telefoons. Deze lijst bevat vragen over de ervaringen van vrouwen met de gezondheidsdiensten en de obstakels die zij tegenkomen bij toegang tot goede gezondheidszorg.

Om ons te helpen bij het verzamelen van data, heeft TTC Mobile lokale interviewers opgeleid om face-to-face interviews af te nemen en om de gegevens in te voeren op een mobiele telefoon. Zeven interviewers uit de buurt zijn getraind om deze mobiele app te gebruiken en interviews af te nemen bij vrouwen die de gezondheidsdiensten bezoeken en vrouwen die dat niet doen.

Vrouwen en mannen
Tijdens het verzamelingsproces hebben we besloten dat, om een accuraat beeld te krijgen van de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten voor vrouwen, het van belang was om ook de mannen in hun leven erbij te betrekken. We hebben een aanvullende vragenlijst ontwikkeld voor deze mannelijke doelgroep.

In totaal zijn 1,518 vrouwen gevraagd hun mening te delen over de gezondheidszorg die zij hebben ontvangen en hun tevredenheid hierover. Daarnaast zijn 108 mannen gevraagd over hun begrip van de behoeften van vrouwen op het gebied van gezondheidszorg.

Resultaten
De resultaten van de vragenlijst gaven waardevolle inzichten over de gezondheid van vrouwen en hun ervaringen met gezondheidsdiensten waar zij toegang tot hebben. Zo toonde de vragenlijst bijvoorbeeld, dat geen van de gezondheidsdiensten consistent de “zes kritische checks” deed bij zwangere vrouwen (het meten van bloed druk, hartslag, temperatuur, ademhaling, bloedarmoede en borsten). Tijdens de prenatale zorg bezoeken werden de borsten van de vrouwen maar in 27% van de gevallen gecontroleerd en werd hun temperatuur maar in 38% van de gevallen gemeten. De vragenlijst voor mannen heeft een waardevol inzicht gegeven wat betreft hun betrokkenheid bij de gezondheid van de vrouwen. Tot 97% van de mannen die aanwezig was bij de prenatale zorg bezoeken wist over het belang van HIV testen, terwijl slecht 62% van de mannen die niet aanwezig waren deze kennis had.

Simavi en MDM willen de verzamelde data van de innovatieve mobiele software gebruiken om te zorgen dat lokale overheden de diensten voor de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen verbeteren en dat gemeenschappen ervoor kunnen zorgen dat er daadwerkelijk kwalitatieve zorg wordt geleverd.

Met dit project kunnen we kwetsbare mensen een stem geven en hun behoeftes op het gebied van gezondheidszorg bij lokale overheden zichtbaar te maken. Want iedereen heeft recht op een gezonde basis.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories