Long read
27 maart 2020

De impact van het Corona virus

Wij maken ons ernstig zorgen over de wereldwijde impact van het COVID-19 virus. Als organisatie die streeft naar een gezond leven voor iedereen, zien we – naast de gevolgen in eigen land – de consequenties voor de gebieden waar we werkzaam zijn, voor onze lokale partners en voor onze werknemers met lede ogen aan. De gezondheidszorgsystemen in veel landen in Afrika en Azië zullen niet in staat zijn een crisis van deze omvang op te vangen.

Het welzijn van meisjes en vrouwen is onze grootste zorg: zij ondervinden extra veel problemen in tijden van crisis. Het zijn immers meestal vrouwen die de zorg dragen voor zieken in hun omgeving en die dagelijks grote afstanden af moeten leggen om water te halen voor het gezin. Ook worden hun rechten vaak beperkt in tijden van grote maatschappelijke druk.

COVID-19 en Simavi’s expertise

Simavi werkt al 95 jaar aan een gezond leven voor iedereen en we voelen een grote verantwoordelijkheid om onze ervaring en expertise op het gebied van water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en de gezondheid van vrouwen en meisjes in te zetten tijdens deze moeilijke periode. Ons wereldwijde netwerk helpt ons de lokale situatie te doorgronden en samen te werken om de meest kwetsbare groepen helpen te beschermen.

COVID-19 en de impact op onze projecten

Op dit moment inventariseren we de gevolgen van deze crisis en de getroffen maatregelen op het leven van vrouwen en meisjes in de landen waar we werken. We onderhouden nauw contact met onze lokale partners om de behoeften in kaart te brengen en om te bepalen welke rol Simavi daarbij op zich kan nemen.

Onze rol kan op verschillende manieren vorm krijgen. Zo ondersteunen we bij het bereiken van mensen in afgelegen gebieden als bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn. En zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen of blijven houden tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, medische zorg en hygiënische omstandigheden. En we dragen bij aan een betere positie van vrouwen en meisjes, zodat zij niet het grootste slachtoffer worden van deze crisis.

COVID-19 en de toekomst

Deze situatie doet ons des te meer beseffen hoe belangrijk het is om aan een gezond leven voor iedereen te werken. We hebben er vertrouwen in dat we hier – samen met onze partners en met jullie – een aanzienlijke bijdrage aan kunnen leveren.

Gezondheid is voor iedereen nu van het grootste belang. Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen.

Volg onze updates om op de hoogte te blijven.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read