Long read
25 april 2019

Europarlementariërs tonen hun inzet voor water

In aanloop naar de EU-verkiezingen 23 mei beloven steeds meer  Nederlandse kandidaten voor het Europarlement zich – als zij gekozen worden – hard te maken voor het thema water. Stichting Simavi vraagt hen om ambassadeur te worden voor het Duurzame Ontwikkelingsdoel nummer 6 (SDG6 – Water en sanitatie), zoals er ook in de Tweede Kamer SDG6 Ambassadeurs zijn.

Belofte ondertekenen
Op 30 april is tijdens een EU verkiezingsdebat bij Simavi gevraagd of zij een belofte (Pledge) willen ondertekenen. Bas Eickhout van GroenLinks was de eerste die de Pledge ondertekende; inmiddels hebben verschillende kandidaten uit Nederland (o.a. D66, SP, GL) en omliggende landen hun steun toegezegd. Aanwezig op 30 april waren: Thijs Reuten (PvdA), Arnout Hoekstra, lijsttrekker SP, prof. Dirk Jan Koch kandidaat voor GroenLinks, Roy Ho Ten Soeng (50 Plus), Eva Akerboom (Partij voor de Dieren) en D66 kandidaat Samira Rafaela.

Standup4Water
Mensen helpen met water- en sanitatievoorzieningen is mogelijk de beste manier om gezondheidswinst te boeken voor miljoenen mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De EU is samen met de EU-lidstaten de grootste donor op dit gebied, maar dit dreigt af te nemen, terwijl de financiering voor water en sanitatie met een factor drie omhoog moet om doelen in 2030 te halen. Daarom hebben Europese NGO’s de handen ineengeslagen om in alle EU-landen de Europarlementariërs op te roepen de Standup4Water campagne te steunen, met daarbij speciale aandacht voor de positie van de vrouw. Deze campagne wordt gecoördineerd door Women for Water, WaterAid in Brussel en European Pact for Water. Simavi is de Nederlandse initiatiefnemer van de oproep Standup4Water.

Mensen sterven door gebrek aan water en sanitatie
Wereldwijd beschikken 2,3 miljard mensen nog niet over normale sanitatie, zoals een toilet. Door afwezigheid van sanitatie kan drinkwater ernstig vervuild raken, waardoor mensen ziek worden of zelfs sterven.

“Het is belangrijk dat Europarlementariërs zich inzetten en zorgen dat er niet bezuinigd wordt op het  EU budget voor de jaren 2021-2027 voor water en sanitatie.”
– Ariette Brouwer, directeur Simavi

Door onnodige gebrekkige water- en sanitatie voorzieningen sterven dagelijks bijna 1.000 kinderen door diarree. Vooral op de levens van vrouwen en meisjes heeft het een enorme impact. Zo dragen goede sanitaire voorzieningen op scholen eraan bij dat meisjes op school blijven, ook als ze menstrueren. Dit heeft veel positieve gevolgen voor meisjes en jonge vrouwen: ze krijgen een grotere economische zelfstandigheid en krijgen op latere leeftijd kinderen. Ook zorgt een toilet ervoor dat vrouwen en meisjes veiliger zijn en niet worden lastig gevallen als zij buiten een sanitaire stop moeten maken.

De plegde is ondertekend door lijsttrekkers: 

 • Bas Eickhout  – GroenLinks
 • Arnout Hoekstra – SP
 • Sophie in ’t Veld – D66
 • Anja Hazekamp – Partij voor de Dieren

Overige kandidaten die de pledge hebben getekend:

 • Thijs Reuten – PvdA
 • Samira Rafaela – D66
 • Bastiaan Winckel – D66
 • Roy Ho Ten Soeng – 50Plus
 • Eva Akerboom – Partij voor de Dieren
 • Falco van Hassel – Partij voor de Dieren
 • Sabine Klok – GroenLinks
 • Eline van Nistelrooij – GroenLinks
 • Jeroni Vergeer – GroenLinks
 • Kim van Sparrentak – GroenLinks
 • Dirk Jan Koch – GroenLinks
 • Claudia Hofemann – GroenLinks

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read