Long read

FIETS-strategie

Duurzaamheid is voor Simavi van essentieel belang. De oplossingen die wij samen met partners realiseren moeten structureel zijn en voor blijvende verbetering van de gezondheid van mensen zorgen.

In de praktijk blijkt dat vaak lastig. Bijvoorbeeld omdat voorzieningen na een tijdje niet meer werken en niemand ze kan repareren of herstellen. Of omdat geld voor onderhoud ontbreekt.

Samen met de organisaties waarmee Simavi verenigd is in de WASH-alliantie, ontwikkelden wij een speciale strategie om de duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s te garanderen.

FIETS staat voor Financial, Institutional, Environmental, Technological and Social Sustainability. Simavi richt haar programma’s zoveel mogelijk volgens de principes van FIETS in.

Financial Sustainability

Om te voorkomen dat een programma structureel afhankelijk wordt van donorgeld, zetten we lokale betaalsystemen op, betrekken we het bedrijfsleven ter plekke en mobiliseren we lokaal overheidsbudget.

Institutional Sustainability

Simavi wil de rechten en belangen van arme mensen in ontwikkelingslanden goed begrijpen om ze te vertalen naar een duurzame oplossing. Kennis van lokale systemen, procedures en beleid is daarbij onontbeerlijk. Daarom verbinden wij ons met lokale partijen, zoals overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Samen met hen werken wij aan het versterken van organisaties, het beïnvloeden van beleid en monitoring.

Environmental Sustainability

In onze programma’s richten wij ons op de lange termijn. De beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, klimaatbestendigheid en een gezonde leefomgeving zijn daarbij belangrijk.

Technological Sustainability

De technologieën die we gebruiken in ons werk moeten aansluiten bij de lokale behoeften en situatie. Ze moeten van goede kwaliteit, betaalbaar en duurzaam zijn.

Social Sustainability

Het is belangrijk dat onze programma’s sociaal en cultureel geaccepteerd worden. Ons werk moet aansluiten bij de lokale vraag en behoeften en arme mensen, vrouwen en speciale kwetsbare groepen niet uitsluiten.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read