Long read
Veilige zwangerschappen

Get Up, Speak Out: For Youth Rights!

Vandaag vieren we de vrijheid! Het leven in een democratie die erop toeziet dat onze rechten in acht worden genomen, lijkt voor ons soms bijna vanzelfsprekend. Het feit dat jij de baas bent over je eigen lichaam en toegang hebt tot informatie om te zorgen voor seksuele en reproductieve gezondheid bijvoorbeeld, is iets waar je waarschijnlijk niet eens bij stilstaat. Toch is het hebben van deze rechten en informatie niet overal zo vanzelfsprekend. Wereldwijd hebben vele jongeren geen toegang tot informatie of de mogelijkheid om zélf te beslissen over hun seksuele en reproductieve rechten. Met het Get Up, Speak Out programma, brengt Simavi hier verandering in.

Get Up, Speak Out: For Youth Rights!

Ondanks de hoopvolle vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op het gebied van Sexual and Reproductive Health and Rights, zijn jongeren wereldwijd nog steeds kwetsbaar als het gaat om hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Informatie, educatie en service op het gebied van SRHR zorgt ervoor dat jonge mensen geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om hun gezondheid te beschermen en op te komen voor hun rechten. Met vandaag de dag wereldwijd meer dan 1,8 miljard (!) jonge mensen in de leeftijdscategorie van 10-25 jaar heeft het aanpakken van (seksuele) gezondheid en welzijn voor jongeren diepgaande educatieve en economische voordelen.

Conservatisme

Vaak beperken hiërarchische en conservatieve ideeën in gemeenschappen het recht van jongeren om eigen beslissingen te nemen over hun (seksuele) leven, waardoor hun stemmen ongehoord blijven. Zo zorgen heersende sociaal-culturele normen en waarden voor een verminderde participatie van meisjes en vrouwen in de publieke sfeer omdat zij vaak als ondergeschikt worden gezien aan de man. Dit heeft grote invloed op hun reproductieve en seksuele rechten, waaronder toegang tot anticonceptie en bijvoorbeeld veilige en legale abortus. Deze waarden beïnvloeden echter ook mannen en jongens. Het onderwijzen van mannen en jongens is essentieel voor het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en het voorkomen van hiv, aids en seksueel en gender gerelateerd geweld.

Get Up, Speak Out

GUSO is een programma dat jongeren leert zich uit te spreken over seksualiteit en hun rechten in onder andere Indonesië, Pakistan, Malawi, Kenia, Oeganda, Ghana en Ethiopia. GUSO laat zien dat je met kleine stappen, grote veranderingen teweeg kan brengen. Het programma geeft met seksuele voorlichting jongeren handvatten om taboes en mythes de wereld uit te helpen. Het programma geeft jongeren de kracht om zich uit te spreken over je seksuele recht, over wie je bent en wie je kiest lief te hebben.

Samen willen we de gebrekkige seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren verbeteren. Dit doen we door maatschappelijke organisaties te versterken en hiermee de rechten en behoeften van jongeren effectief aan te pakken.

> Meer informative over GUSO vind je hier

 

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read