Long read
Drinkwater

Niemand kan zonder water! Lees over Simavi’s aanpak in Usimba, Tanzania

Hoe duurzaam is onze aanpak nou eigenlijk? Wat gebeurt er in de geholpen gemeenschappen nadat we onze projecten daar hebben afgerond? Om antwoord te krijgen op deze belangrijke vragen, onderzoeken wij of onze projecten ook op de langere termijn een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen in kwetsbare regio’s. Zoals in bijvoorbeeld Usimba, een dorp in de arme Tanzaniaanse regio Tabora.

In 2012 had slechts 12% van alle Tanzanianen toegang tot water-, sanitatie- en hygiënevoorzieningen, zoals veilige toiletten en schoon drinkwater. Vrouwen en kinderen moesten dagelijks uren lopen om water te halen en door de gebrekkige hygiëne kregen veel mensen ernstige ziektes als diarree, malaria, tyfus en wormen.

Dit was ook het geval in Tabora, één van de armste regio’s van Tanzania. Doordat er geen goede wegen zijn, kunnen de lokale boeren hun producten niet naar de markt brengen. Daarnaast kampt het gebied, door een gebrek aan natuurlijke waterbronnen zoals rivieren of meren, met grote watertekorten tijdens het droogteseizoen. Tabora is desondanks één van de grootste producenten van tabak, omdat het droge klimaat zeer geschikt is voor het verbouwen hiervan.

De situatie in Tabora

In deze regio werkten wij tussen 2008 en 2013 samen met de Tabora Development Foundation Trust (TDFT) aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van 30 gemeenschappen in deze regio en aan het versterken van de lokale economie en het milieu. Met dit project zorgden we in deze gemeenschappen voor schoon drinkwater en veilige sanitatievoorzieningen en trainden we de inwoners in betere hygiënische gebruiken. Om de impact en duurzaamheid van dit project te meten, onderzochten we twee jaar na afloop van het project de resultaten in Usimba, een dorp waarin geen andere ontwikkelingsorganisaties actief zijn. Het onderzoek vond plaats door middel van bureau-onderzoek en het ondervragen van de lokale inwoners.

Het project

Allereerst motiveerden we lokale bewoners om watercomités op te richten en trainden we hen vervolgens. Deze comités zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de watervoorzieningen en voor het promoten van goede hygiënische gebruiken onder de rest van de bewoners. Naast de watercomités trainden we ook andere leden van de gemeenschap, zoals het dorpshoofd en lokale leraren, zodat zij hun kennis weer door kunnen geven aan de rest van het dorp. Dit wordt gedaan door middel van regelmatig gehouden bijeenkomsten, waarin de bewoners worden voorgelicht over het belang van veilig drinkwater, sanitatie en goede hygiëne. Ten slotte huurden we ingenieurs in om waterpompen en –putten te bouwen en om de inwoners training te geven in het onderhouden van deze voorzieningen.

Impact

Water
Twee jaar na afronding van het project, doen alle watervoorzieningen in Usimba het nog steeds volledig. Ter vergelijking: in de rest van Tanzania werkt slechts de helft. Met deze waterpompen en –putten hebben de bewoners van Usimba nu schoon drinkwater binnen handbereik en zijn ze minder tijd kwijt aan het halen hiervan. Daarnaast zijn ze minder vaak ziek. Hierdoor hebben ze meer tijd om op het land te werken, hun producten te verkopen en huizen te bouwen.

Sanitatie
Het aantal verbeterde latrines in Usimba is sinds het project sterk gestegen: 52,9% van de huishoudens in de gemeenschap heeft nu toegang tot een werkende latrine, in tegenstelling tot 24% in de rest van Tanzania.

Hygiënisch gedrag
Hoewel openlijk toiletteren nog steeds sociaal geaccepteerd wordt in het grootste deel van Tanzania, is dit sinds ons project niet meer het geval in Usimba, door de actieve betrokkenheid van de gemeenschap en lokale bestuurders. Ook andere hygiënische gebruiken zijn verbeterd door het project: in 2008 waste nog maar 70% van de inwoners van Usimba zijn handen voor het eten, tegenwoordig is dit 98%. Ook handenwassen na toiletbezoek is verbeterd: in 2008 deed nog maar 10% dit, tegenwoordig is het 96%.

Door deze veranderingen is de gezondheid van de lokale bewoners sterk verbeterd. Vooral het aantal gevallen van diarree is sterk verminderd. Het dorpshoofd van Usimba zegt hierover: “Doordat we nu toegang hebben tot schoon drinkwater, gebruik maken van veilige latrines en goed omgaan met hygiëne, is onze gezondheid verbeterd. Hierdoor kunnen we zonder problemen blijven werken.”

Structurele verbetering

Twee jaar na het einde van ons project werken alle water- en sanitatievoorzieningen in Usimba nog steeds en worden ze goed onderhouden en beheerd. Daarnaast worden er iedere drie maanden nog steeds voorlichtingsbijeenkomsten over goede hygiëne georganiseerd door het lokale watercomité en de dorpsbestuurders. Volgens het dorpshoofd bezoekt 60% van de bewoners nog steeds minstens één keer per jaar zo’n bijeenkomst. De gezondheid van de bewoners verbetert nog steeds. Eén van de beste gevolgen daarvan is dat kinderen minder vaak ziek van school wegblijven en zich dus beter kunnen ontwikkelen. Daarnaast voelen de bewoners van Usimba zich schoner, voelen ze zich beter en hebben ze goede verwachtingen voor de toekomst wat betreft hun verdere economische en persoonlijke ontwikkeling.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories