Long read

Het probleem

Nog altijd hebben wereldwijd meer dan 750 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater, heeft een derde van de wereldbevolking geen toilet en sterven jaarlijks bijna 300.000 vrouwen in het kraambed door een gebrek aan goede zorg. Dit is niet alleen een persoonlijk drama voor de mensen, het staat tevens in de weg van de structurele ontwikkeling van de gehele gemeenschap. Waardoor de vicieuze cirkel van armoede waar mensen zich in bevinden in stand blijft.

Simavi werkt samen met lokale organisaties aan de structurele verbetering van de gezondheid van mensen in ontwikkelingsgebieden. Want door mensen in de meest kwetsbare gebieden een gezonde basis te bieden kunnen kinderen naar school en kunnen ouders een betere toekomst creëren voor zichzelf en hun familie. Zo kunnen we samen de vicieuze cirkel van ziekte en armoede doorbreken. Simavi. Iedereen een gezonde basis.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read