Long read

Impact aantonen met wetenschappelijk bewijs

Als het aan Simavi ligt, leven we in een wereld waarin iedereen een gezond leven heeft. Want alleen als je gezond bent kun je je echt ontwikkelen, voor jezelf én je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken. Simavi zorgt ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – in arme en minder welvarende landen op basis van goede en volledige informatie hun eigen gezonde keuzes maken. Om onze ambitie te realiseren is het van belang om er zeker van te zijn dat wát we doen daadwerkelijk impact heeft.

Impact: meten = weten

In 2013 ontwikkelden we een uitgebreide ‘Theory of Change’ (ToC) die uiteenzet hoe Simavi’s aanpak zorgt voor duurzame verandering. Met maar liefst 53 indicatoren (!) monitorden we de voortgang en succes van onze programma’s.

Aangezien meten tijd, energie en geld kost, vinden we het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de manier waarop we impact meten en aantonen. Daarom is Simavi in 2015 een samenwerking aangegaan met Impact Centre Erasmus om te onderzoeken hoe we onze impact kunnen maximaliseren én dit goed kunnen meten. Anno 2017 hebben we onze ToC herzien, afscheid genomen van ons grote aantal indicatoren en hebben we programma specifieke indicatoren opgesteld waarbij we ons focussen op de lange termijn impact van de interventies.

Simavi is van mening dat impact niet zo zeer gaat over het aantal mensen dat bereikt wordt met interventies, zoals het aantal zwangere vrouwen dat voor check-ups naar een kliniek gaat, het aantal scholen dat toegang heeft tot veilig drinkwater, of het aantal schoolkinderen dat getraind is op handen wassen, maar over de feitelijke verandering die onze interventies op lange termijn teweegbrengen in het leven van deze mensen. In hoeverre zijn de vrouwen die regelmatig check-ups hebben gehad veilig en gezond bevallen en in hoeverre zijn de schoolkinderen minder vaak ziek door veilig drinkwater en verbeterde hygiëne? We meten daarom niet simpelweg resultaten, maar stellen we onszelf telkens de vraag in hoeverre onze resultaten daadwerkelijk bijdragen aan ons hogere doel: een gezonde basis voor iedereen.

Interventies onder de wetenschappelijke loep

We willen onze programma’s  zoveel mogelijk baseren op wetenschappelijk bewijs en zijn kritisch over interventies die algemeen geaccepteerd zijn binnen de sector zonder dat de impact van deze interventies is aangetoond. Daarom hebben we samen met de Erasmus Universiteit de impact onderzocht van een groot aantal interventies op onze belangrijkste speerpunten: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten & veilig drinkwater, toiletten en hygiëne. Op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek hebben we een database opgezet en weten we nu welke interventies impactvol zijn en welke niet.

Onze database laat interventies zien waarvan 1) bewezen is dat ze werken, 2) bewezen is dat ze niet werken en 3) er nog onvoldoende of geen bewijs is dat ze werken of niet.  Momenteel bekijken wij welke veranderingen we in onze programma’s moeten doorvoeren op basis van deze overwegingen. Uiteraard gaan we door met de interventies waarvan de impact wetenschappelijk is bewezen. De volgende stap in dit proces is bepalen hoe we bewijs verzamelen voor interventies waarvan de impact nog onduidelijk is.

Samen met de Erasmus Universiteit hebben we twee grote programma’s opgezet die wetenschappelijk bewijs op impact leveren: het ‘Going for Gold’ programma in Ghana en Tanzania en het ‘Ritu’ programma in Bangladesh. Met deze programma’s dragen we bij aan bewijsvoering voor de gehele ontwikkelingssector en in onze besluitvorming of we met deze interventies doorgaan of stoppen.

Investeren in impact

Simavi investeert in impact op verschillende manieren. Allereerst maken we impact een prioriteit en nemen we dit zoveel mogelijk op in onze programma ontwikkeling, monitoring en evaluatiesystemen.

We willen een voortrekker zijn op het gebied van impact. Enerzijds door maximale impact te creëren met programma’s die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs. Anderzijds door programma’s op dusdanige wijze te ontwikkelen zodat er alsnog wetenschappelijk bewijs uitkomt.

Zo is Simavi twee prototype programma’s proactief aan het ontwikkelen zonder dat we hier een investeerder voor hebben.  De programma’s worden gereviewed door het UMC Utrecht Julius centrum. Pas als het programma volledig gestaafd is door wetenschappelijk bewijs zoeken we  daar financiering voor. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats: doordat we eerst kijken in hoeverre een interventie bewezen werkt, dagen we zowel de lokale partners als donoren uit om meer naar bewezen interventies en impact te vragen. We vragen hen  te investeren in een voortraject om de impact van interventies aan te tonen. Op die manier kunnen zowel uitvoerders als donoren bijdragen aan bewijsvoering voor impact. En bouwen we samen aan daadwerkelijk impact.

Tot slot stimuleren we de discussie over maatschappelijke impact binnen de goededoelensector. Simavi zit in de kerngroep van de Impact Challenge, de opvolger van Transparantprijs. Een initiatief dat we financieel ondersteunen en enorm toejuichen.

We investeren in impact omdat we het belangrijk vinden als organisatie en als sector antwoord te kunnen geven op de vraag wat de impact is van ons werk.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories