Long read

Hoe bereiken we maximale impact? Meten is weten

Bij het monitoren van de voortgang en het succes van programma’s zoals ontwikkelingsorganisaties die uitvoeren, ligt de nadruk meestal op de bereikcijfers, zoals het aantal zwangere vrouwen die voor check-ups naar een kliniek gaan of het aantal handenwastrainingen die schoolkinderen hebben gekregen. Maar deze bereikcijfers vertellen eigenlijk weinig over hoe ons werk daadwerkelijk leidt tot het hogere doel: een gezonde basis voor iedereen.

In een tijd dat er meer bezuinigd wordt op ontwikkelingshulp en de publieke controle toeneemt om meer effectiviteit en effect te tonen, wordt het steeds belangrijker om te bewijzen dat wat je doet daadwerkelijk bijdraagt. Is het niet onze verantwoordelijkheid om alles eraan te doen om maximale impact op mensenlevens te bereiken? En er zeker van te zijn dat wat we doen verschil maakt?

Simavi’s antwoord is volmondig ‘ja’. Maar wat is nu precies ‘impact’? En hoe meten we dat? Daarom zijn we met een nieuwe aanpak gestart om deze vragen te beantwoorden en de impact van onze nieuwe programma’s te maximaliseren. Onze programma’s en activiteiten zijn gebaseerd op bewijs; we weten welke aanpak echt werkt en gebruiken de evaluatie daarvan om ons werk nog beter te doen.

In 2016 legden we de basis om meer te leren over de impact van onze nieuwe programma’s. In samenwerking met verschillende universiteiten, waaronder Impact Centre Erasmus, Universiteit Maastricht en Oxford University, hebben we al twee nieuwe programma’s (Going for Gold en Ritu) ontwikkeld op basis van wetenschappelijk bewezen interventies.

Dr. Kellie Liket, onderzoeker van het impact Centre Erasmus, doet onderzoek naar impactmeting onder goede doelen. Zij stelt dat het cruciaal is om stil te staan bij het daadwerkelijk effect van je werk.

Dr. Kellie Liket: “In de discussies over impact richten wij ons op meten. Hoeveel waterpompen zijn er gebouwd? Hoeveel vroedvrouwen zijn er getraind? We doen iets, we meten het en vertellen of het veel, een beetje of niets is. Simavi durft zich af te vragen: hoe kunnen we de meeste impact hebben? Wat gaan we doen om meer effect op mensenlevens te hebben? Het is dan dat de echte kracht van de impact wordt ontketend … impact met aspiratie.”

In 2018 zullen we verder samenwerken met Kellie Liket en vele anderen om onze impact te maximaliseren. We zetten ons leerproces samen voort door programma’s en activiteiten te ontwikkelen die bestaan uit interventies die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Simavi wil ervoor zorgen dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – in arme en minder welvarende landen een gezond leven kunnen leiden. Om mensen de kans te geven gezonder te leven, hebben we een uitgebreide ‘Theory of Change’ ontwikkeld die uiteenzet wat volgens ons de meest effectieve manier is om onze missie te bereiken. We vertalen deze aanpak door in onze programma’s. Simavi werkt al sinds 1925 aan het verbeteren van de gezondheid van kansarme mensen. Al die tijd zijn we onze methoden blijven aanpassen, om te zorgen dat ze aansluiten bij het veranderende ontwikkelingsbeleid en de behoeften van onze doelgroep.

Wij vinden het cruciaal om te weten wat onze impact is. Alleen dan vinden we antwoord op de vraag wat nou daadwerkelijk het effect is van ons werk. En of onze activiteiten bijdragen aan het behalen van ons hogere doel ‘een gezond leven voor iedereen’. Dat willen we zelf graag weten, maar willen we ook laten zien aan iedereen die ons een warm hart toedraagt, ons werk mogelijk maakt en ons vertrouwt, zoals onze donoren, het publiek en de ontwikkelingssector.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories