Long read
6 maart 2017

Investeer in de toekomst – Schrijf aan Sybrand

Nog negen dagen en dan mag de Nederlandse bevolking stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Belangrijke verkiezingen voor de toekomst van Nederland en ook voor de toekomst van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. De steun van het CDA voor een sterk Nederlands beleid voor ontwikkelingssamenwerking is cruciaal, niet alleen in campagnetijd, maar ook tijdens de formatiebesprekingen. Daarom is Simavi samen met een heleboel andere ontwikkelingsorganisaties initiatiefnemer van de petitie ‘Schrijf aan Sybrand’.

Het CDA stelt in zijn verkiezingsprogramma dat de noodzaak bij te dragen aan stabiliteit en ontwikkeling in andere landen onverminderd groot is. Het CDA wil blijvend solidair zijn met de mensen die in nood verkeren. Het CDA erkent daarbij dat er in de afgelopen jaren teveel is bezuinigd op internationale samenwerking en maakt daarom extra middelen vrij voor ontwikkelingssamenwerking. Dat commitment blijkt ook uit de doorrekening van het CDA verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau.

Simavi is blij met deze erkenning van het belang van ontwikkelingssamenwerking en de inzet van het CDA om de trend van forse bezuinigingen om te draaien. Want in de turbulente tijd waarin we nu leven, moet Nederland zich blijven inspannen om de grondoorzaken van instabiliteit, conflict en armoede – waardoor mensen op de vlucht slaan – aan te pakken. Om zo concreet bij te dragen aan het bieden van hoop en perspectief op een menswaardig bestaan van mensen in nood elders in de wereld en te zorgen dat mensen niet gedwongen huis en haard moeten verlaten. Dit is ook in het belang van Nederland en Europa.

Het CDA is van oudsher een partij die waarden als medemenselijkheid en rentmeesterschap hoog in het vaandel heeft staan. Simavi vraagt Sybrand Buma dan ook om zich na de verkiezingen en mogelijkerwijs tijdens de kabinetsformatie volmondig in te zetten voor een ambitieuze internationale agenda van Nederland. Het investeren in veiligheid, maatregelen t.b.v. klimaatverandering, opvang van vluchtelingen en het bestrijden van extreme armoede moet bovenaan de prioriteitenagenda van het nieuwe kabinet staan.

Zegt u net als ik ook volmondig ja tegen een ambitieuze internationale agenda van Nederland? Onderteken dan de brief aan het CDA op www.schrijfaansybrand.nl.

Dank voor uw hulp!

Hartelijke groet,

Ariette Brouwer

Directeur Simavi

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read