Long read
6 augustus 2015

Minister Ploumen: “Tijden in ontwikkelingsorganisaties zijn veranderd”.

In het Volkskrant artikel “Forse ontslagronde bij grootste hulporganisaties” van 5 augustus j.l. stelt Minister Ploumen dat de tijden in de ontwikkelingssamenwerking zijn veranderd en dat ontwikkelingsorganisaties dienen in te zetten op lobby en advocacy en samenwerking met het bedrijfsleven.

Simavi, als middelgrote NGO, heeft deze visie van de Nederlandse overheid al sinds enige tijd omarmd. Sterker nog, wij zijn al jaren bezig met ons voor te bereiden op deze ontwikkeling. Zo zijn internationale fondsenwerving, business development en beleidsbeïnvloeding geïntegreerd in ons werk. Ook zijn we een veelheid aan private partnerschappen aangegaan, bijvoorbeeld met ingenieursbureau Witteveen+Bos, Royal Haskoning DHV, Philips en het kennisinstituut TNO, partijen die zich graag associëren met ons werk. Samen met deze partners exporteren wij de Nederlandse expertise op het gebied van de speerpunten van de Nederlandse overheid: Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), met als doel de basisgezondheid te verbeteren van gemarginaliseerde groepen in Azië en Afrika.

De combinatie van partnerschappen met de Nederlandse overheid, internationale overheden én de steun van onze Nederlandse achterban (zowel particulieren als bedrijven), stelt ons in staat om de toekomst optimistisch tegemoet te treden. Dit betekent niet dat de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de daaruit voortvloeiende ontslagronde in de sector ons niet raken. Met deze disproportionele bezuinigingen wordt het lastig voor Nederland om de gestelde ontwikkelingsdoelstellingen te behalen, in een tijd waarin Nederland internationaal bekritiseerd wordt om het percentage dat wij uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Echter, als de overheid een gedegen transitiebeleid introduceert, zullen wij in staat zijn vernietiging van kapitaal en expertise te verzachten en zo actief bij te dragen aan de doelstellingen van de overheid op het gebied van Aid and Trade.

In het artikel wordt verder gesteld dat de ‘kleintjes het werk van de grote niet kunnen overnemen’. Als middelgrote organisatie onderstrepen wij juist het belang van samenwerking in consortia met andere Nederlandse partners en vooral met organisaties in de landen zelf. Daarbij doen (in tegenstelling tot wat er beweerd wordt) kleine en middelgrote organisaties als Simavi wel degelijk aan maatschappijopbouw. Sterker nog, het is een kernonderdeel van onze manier van werken. Zo hebben wij een strategisch partnerschap met Minister Ploumen om de capaciteit van maatschappelijke organisaties op het gebied van beleidsbeïnvloeding te versterken.

Tenslotte is het niet onze ervaring dat bedrijven alleen maar willen doneren aan onderwerpen als ‘honger en gehandicapten’, zoals in het artikel beweerd wordt. Simavi vindt dat dat geen recht doet aan de drijfveer van de private sector, met wie wij een intensieve samenwerking hebben om onze gezamenlijke doelen en ambitie te bereiken. Samen met de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven verbeteren wij de gezondheid van gemarginaliseerde groepen in Afrika en Azië, én spelen wij een rol in het creëren van afzetmarkten voor bedrijven, als ook de export van Nederlandse expertise. Wij zijn overtuigd van het potentieel van deze mix van samenwerkingsverbanden om onze ontwikkelingsdoelstellingen op duurzame wijze te bereiken. De openingszin van ons jaarverslag 2014 is niet voor niets: ‘We choose optimism’.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories