Long read

Onze Theory of Change: een duurzame aanpak

Om mensen de kans te geven gezonder te leven, hanteren we een aanpak die bestaat uit drie onderdelen: Ten eerste vergroten we de kennis van mensen, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid en hun lichaam. Ten tweede creëren we draagvlak en werken we aan een ondersteunende en stimulerende omgeving, waarin de behoeften en rechten van iedereen worden gerespecteerd door alle betrokkenen. Ten derde zorgen we er voor dat mensen kunnen beschikken over duurzame en kwalitatief goede voorzieningen voor het verbeteren en behouden van hun gezondheid.

Het begint allemaal in de gemeenschap, waar sociale normen en waarden ten grondslag liggen aan het feit dat vooral vrouwen en meisjes minder kansen hebben, en minder mogelijkheden om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun gezondheid – uit vrije wil en zonder discriminatie of geweld. Simavi vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom is onze aanpak erop gericht om die beperkingen weg te nemen.

Om dat te realiseren werken we samen met partnerorganisaties uit de lokale gemeenschappen die de plaatselijke situatie kennen en goed begrijpen. Wij versterken deze maatschappelijke organisaties om zich op lokaal, landelijk en internationaal niveau sterk te maken voor de aan gezondheid gerelateerde behoeften en rechten van de mensen in de gemeenschappen. Met gerichte ondersteuning verbeteren we de organisatorische capaciteiten van onze partners, hun technische voorzieningen en expertise, en hun vermogen om te lobbyen en belangen te behartigen. We zorgen ervoor dat hun stem gehoord wordt bij uiteenlopende relevante partijen, door contacten te leggen met andere maatschappelijke organisaties, overheden en de publieke en particuliere sector.

Gemeenschappen
Onze partners leggen contact met mensen in de gemeenschappen en stimuleren kennis over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en water, sanitatie en hygiëne (WASH). Samen met onze partners leggen we nadruk op sociale integratie en gendergelijkheid om de ingrijpende gevolgen van sociaal-culturele barrières voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen, meisjes en sociaal uitgesloten groepen weg te nemen. Zodra mensen zich bewust zijn van deze problemen, stimuleren we ze om structuren binnen de gemeenschap op te richten, zoals lokale gezondheidszorg en WASH-comités op scholen. Ook ondersteunen we ze bij het controleren van de algemene gezondheid in hun gemeenschap en het overleg daarover met plaatselijke instanties.

De maatschappij
Om te zorgen dat er meer aandacht komt voor SRGR en WASH, verbetert Simavi de capaciteit van partners om samen te werken met andere maatschappelijke partijen, kennis door te geven en effectief samen te werken voor een krachtigere lobby en een grotere impact. We stimuleren ze om stelling te nemen op lokaal, regionaal en internationaal niveau via de relevante platformen en netwerken en door middel van een constructieve dialoog met verantwoordelijke partijen.

Overheden en de publieke en private sector
We ondersteunen onze partnerorganisaties bij hun interactie met overheden en de publieke en private sector, en versterken de capaciteit van deze actoren voor het bieden van SRGR en WASH aan iedereen. Door hun kennis over deze kwesties te vergroten en hen te steunen bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden, zorgen we ervoor dat overheden en dienstverleners prioriteit geven aan het oplossen ervan. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door het beïnvloeden van sociale en culturele opvattingen via onderwijs en informatiecampagnes en het aanpassen van beleid en wetgeving. Zo nemen zij verantwoordelijkheid voor het respecteren van de behoefte aan SRGR en WASH in de gemeenschappen.

Beïnvloeden van internationaal beleid
Ter ondersteuning van onze programma’s voor SRGR en WASH zet Simavi zich in voor politieke en financiële ondersteuning in Nederland en daarbuiten, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen spelen hierbij een belangrijke rol. Waar mogelijk betrekken we onze lokale partners bij onze belangenbehartiging. Ook denken we mee met onze lokale partners en stimuleren we ze om lid te worden van internationale platformen, zoals de ‘Commission on the Status of Women’ en ‘Sanitation and Water for All’. Daarnaast sluiten we strategische allianties ter ondersteuning van onze boodschap, zoals “End Water Poverty” en de “Reproductive Health Supplies Coalition”.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read