Long read

Simavi – al 95 jaar een gezond leven voor iedereen

Op 31 juli 2020 bestaat Simavi 95 jaar. Al bijna een eeuw lang werken wij aan gezondheid en gelijkwaardigheid wereldwijd. Onze missie is nooit veranderd, maar de focus is met de tijd meegegaan. Daarom richten wij ons nu op een structureel gezond leven voor vrouwen en meisjes in Afrika en Azië.

Onze jarenlange ervaring heeft ons gevormd tot wie we vandaag de dag zijn: een organisatie met uitgebreide kennis en expertise, maar we weten ook dat we nog lang niet zijn uitgeleerd.

Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van Simavi

Een medische hulporganisatie

Simavi wordt opgericht in 1925 door twee Nederlandse artsen, J. van der Spek en H. Bervoets, die gaan werken op Midden-Java in Nederlands-Indië. Het doel is om artsen in de Nederlandse kolonie te voorzien van medicijnen, instrumenten en apparatuur. Scheepsladingen met materialen varen de oceanen over. Hulp wordt aan iedereen gegeven: geloof, huidskleur en politieke overtuiging spelen hierin geen enkele rol.

“Je helpt mensen pas echt als je ziekten leert voorkomen”

Woorden van dr. Royer, de eerste voorzitter van Simavi, na de erkenning van de vereniging in 1926. Jaren later leeft deze filosofie nog steeds, zij het aangescherpt. Een gezond leven voor iedereen is niet alleen de afwezigheid van ziekten, maar ook een algeheel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.

Koninklijke steun

In 1930 doen zowel Koningin-Moeder Emma als Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana een aanzienlijke gift aan Simavi. Niet veel later wordt Koningin Wilhelmina beschermvrouwe van de organisatie. Haar dochter prinses Juliana neemt het stokje later van haar over en vandaag de dag is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix de beschermvrouwe van Simavi.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, de beschermvrouwe van Simavi, met directeur Ariette Brouwer tijdens het 90-jarige jubileum van Simavi

Aandacht voor moeders en kinderen

Al snel is er aandacht voor moeders en kinderen: in Nederlands-Indië is sterfte onder pasgeborenen hoog en overheidssubsidies voor het medische werk brokkelt af. Simavi zet daarom in 1936 de grote campagne “Moeder en Kind” op om geld in te zamelen voor ziekenhuiszorg voor moeders.

De grenzen over

Na vier jaar van militaire en politieke strijd om de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië, komt er op 27 december 1949 een einde aan het Nederlandse koloniale bewind. Toch blijft het land een bron van conflict en moeten de dokter en zusters in 1962 noodgedwongen hun werk neerleggen in Indonesië. Daarom zetten ze hun werk door in andere landen, zoals India, Pakistan en zelfs ook op een ander continent: Afrika. Simavi zorgt daar voor de levering van ambulances en polikliniekboten om vervoer van en naar moeilijk bereikbare plekken te vergemakkelijken.

Nadruk op preventie

Vanaf 1979 besluit Simavi om ook preventief te werken en niet alleen curatief. Tot dat moment bestaat veel werk van Simavi uit medicijnvoorziening, maar er is ook behoefte aan activiteiten als het aanleggen van waterputten, hygiëne voorlichtingen en het opleiden van mensen uit de bevolking.

Nationale campagnes

Om de activiteiten van Simavi uit te breiden en om te werken voor een gezond leven voor iedereen, besluit de organisatie in 1992 zich meer te richten op fondsenwerving. Dit wordt gedaan door de naamsbekendheid van Simavi bij het Nederlandse publiek te vergroten. Voor het eerst organiseert Simavi nationale fondsenwervingscampagnes en publieke mediacampagnes en wordt er samengewerkt met bekende Nederlanders (bijvoorbeeld met schrijver Jan Wolkers en Prins Claus).

Focus op water en sanitatie

In de loop der jaren verschuift de steun meer en meer naar het organiseren van gezondheid-gerelateerde projecten, zoals de aanleg van water- en sanitaire voorzieningen. Daarbij wordt in 2003 het nationale evenement ‘Wandelen voor Water’ opgezet waarbij schoolkinderen zes kilometer lopen met zes liter water op hun rug, zoals veel jeugd in ontwikkelingslanden elke dag moet doen. Vanaf 2003 is er door kinderen bijna twaalf miljoen euro ingezameld voor driehonderd projecten wereldwijd!

Wandelen voor Water 2019

Politieke invloed

Bij een ludiek protest plaatst Simavi in 2008, het internationale Jaar van Sanitatie, 500 plastic wc-potten op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag, symbool voor de vijfduizend kinderen die dagelijks sterven door gebrek aan veilig drinkwater en toiletten. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Koenders neemt een petitie, aangeboden door twee kinderartsen, en een handbeschilderde wc-pot, in ontvangst en belooft het onderwerp sanitatie hoog op de agenda te zetten.

Vrouwen en meisjes centraal: een nieuwe aanpak

Vrouwen blijken vaak de motor voor verandering, maar zijn ook kwetsbaar, omdat ze in veel landen een lage sociale en economische status hebben en groot risico lopen bij zwangerschap, bevalling en onveilige seks. Daarom besluit Simavi zich voornamelijk in het werk te richten op vrouwen en meisjes.

Simavi vandaag de dag…

Als organisatie met een lange geschiedenis blijven we ons voortdurend afvragen hoe we een relevante bijdrage kunnen blijven leveren aan een wereld die in hoog tempo verandert.Wij stellen onszelf continu de kritische vraag: hoe en waarmee we écht het verschil? Daarbij streven we ernaar om echt impact te maken: een blijvende, duurzame verandering in de gezondheid, het welzijn en de levens van vrouwen en meisjes.

In de gemeenschappen waar we werken worden de mogelijkheden om gezond te leven voor vrouwen onder andere beperkt door sociale en culturele normen en door gebrek aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Door de juiste investeringen helpen we vrouwen hun positie in de gemeenschap te versterken, zodat zij beter in staat hun recht op een gezond leven na te streven. Dit doen wij in nauwe samenwerking met gemeenschappen, partnerorganisaties en lokale overheden.

Anno 2020, werken we in tien landen in Afrika en Azië. In onze programma’s streven we ernaar interventies rond schoon water, hygiëne, sanitatie én seksuele- rechten en gezondheid te combineren. Beide thema’s zijn cruciaal voor het verbeteren van de gezondheid van vrouwen en meisjes. Zonder schoon water kun je bijvoorbeeld als vrouw niet veilig bevallen, je handen wassen of op een hygiënische manier zorgen en voor jezelf tijdens je menstruatie. Als vrouwen niet zelf mogen beslissen of ze contraceptie willen gebruiken, beïnvloed dit hun positie in de maatschappij en hun gezondheid. Daarom moet hun stem worden gehoord en streven wij ernaar dat ze zich sterk, zelfverzekerd en veilig voelen en dat ze de kennis en middelen hebben om geïnformeerde keuzes te maken.

Dát is waarom we al 95 jaar dit werk doen. En dat is waar we voor zullen blijven werken.

Start de conversatie

Deel dit artikel