Long read

Simavi blij met meer aandacht voor ontwikkelingssamenwerking van nieuw kabinet

Goed nieuws! Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie draait de bezuinigingen uit het verleden deels terug. Simavi is blij met het nieuwe regeerakkoord waarin het budget voor ontwikkelingssamenwerking omhoog gaat met 118 miljoen. Ook zijn wij verheugd dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en water prioriteit blijven.

Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat Nederland baat heeft bij een welvarende en veilige wereld. In het toekomstige beleid zullen impact en meerwaarde leidend zijn, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. Bovendien wordt het beleid voor ontwikkelingssamenwerking gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDGs).

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en water blijven prioriteit.

Simavi investeert wereldwijd in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan en zorgt ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – in arme en minder welvarende landen een gezond leven kunnen leiden. Wij ondersteunen hen om hun dagelijkse hygiëne te verbeteren door gebruik te maken van duurzame voorzieningen voor drinkwater en sanitatie, en weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zo kunnen zij hun eigen gezonde keuzes maken, uit vrije wil en zonder discriminatie of geweld. Zo bouwt Simavi aan een gezonde basis voor iedereen. Zo realiseren wij impact.

Simavi is dan ook verheugd over de blijvende speerpunten SRGR en water die geadresseerd gaan worden in het nieuwe beleid, naast de 2 andere speerpunten landbouw en rechtstaatbevordering.

In veel landen is het gebruik van de pil en condooms, het recht om een eigen partner te kiezen en toegang tot veilige abortus niet vanzelfsprekend. Ook is er nog veel winst te behalen in de strijd tegen kind huwelijken, vrouwenbesnijdenis en seksueel geweld.
Cruciaal ook dat water een prioriteit blijft, immers nog steeds 1 op de 10 mensen heeft geen toegang tot veilig drinkwater terwijl dit een mensenrecht is. Wel pleiten wij ervoor dat ook sanitatie en hygiëne integraal onderdeel blijven van het thema water binnen het buitenlandbeleid.

Impact leidend in het nieuwe beleid

Simavi is sinds 2015 een nieuwe weg ingeslagen. Samen met het Impact Centre Erasmus hebben wij een database van onderzoek laten aanleggen naar de impact van WASH en SRGR interventies met een verbeterde gezondheid tot doel. Simavi heeft als een van de eerste al haar interventies onder deze wetenschappelijke loep gelegd. Als van een bepaalde interventie is bewezen dat deze niet bijdraagt aan onze visie, een gezond leven voor iedereen, stoppen we met deze interventie. Simavi wil voortrekker zijn op het gebied van impact.

Dat impact ook belangrijk is in het nieuwe beleid, is te lezen in het regeerakkoord: “We zien resultaten van de wereldwijde samenwerking. Extreme armoede en honger zijn teruggedrongen. Kindersterfte neemt af en we worden ouder dan ooit. Een historisch aantal kinderen gaat naar school. Dat is te danken aan economische ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en wetenschappelijke vooruitgang. In ons toekomstig beleid zullen impact en meerwaarde leidend zijn, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren zoals vrouwen en kinderen.”

Simavi wenst de nieuwe Minister voor Ontwikkelingssamenwerking succes en wijsheid toe met het werk dat er ligt en het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). We kijken uit naar een constructieve samenwerking om impact te realiseren!

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories