Long read

Simavi juicht de nieuwe beleidsnota Minister Kaag toe

Op 18 mei presenteerde het kabinet de langverwachte Beleidsnota van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ‘Investeren in perspectief.’ Simavi is tevreden over de beleidsverschuivingen binnen het OS-beleid en is blij dat water en Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) conform het regeerakkoord speerpunten blijven”, aldus Ariette Brouwer, directeur van Simavi. 

“Wij juichen het toe dat het investeren in vrouwen en meisjes centraal staat binnen alle onderdelen van het BHOS beleid”, aldus Brouwer. “Het investeren in vrouwen en meisjes leidt tot ontwikkeling en groei”.

Empowerment van vrouwen en meisjes (SDG-5) zorgt voor een sterke positie voor vrouwen in communities waardoor zij zelf kunnen beschikken en keuzes kunnen maken over onder anderen hun eigen seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). De beleidsnota verwijst naar de integrale aanpak in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Met deze nota blijft het doel overeind dat in 2030 30 miljoen mensen toegang hebben tot schoon drinkwater en 50 miljoen tot sanitaire voorzieningen. Simavi is positief dat Nederland de inzet van kwetsbare groepen, waaronder meisjes en vrouwen extra stimuleert bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van Water Sanitatie en Hygiëne (WASH)-voorzieningen en dat een sterkere verbinding wordt gelegd tussen WASH, verbeterd stroomgebiedbeheer en behoud van ecosystemen zoals rivieren en wetlands.

Aandacht vraagt Simavi voor:

  • Een verdere praktische uitwerking van de in de beleidsnota genoemde integrale aanpak op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
  • Het bevorderen van nationale verantwoording mechanismen en goede monitoring, zodat voortgang bijgehouden kan worden van de SDG doelen zoals die voor water en of de inspanningen ook de allerarmste en de meest kwetsbare groepen bereikt. Door alle regeringsleiders in de wereld is afgesproken dat over 12 jaar niemand meer zonder schoon water en sanitatie mag zijn (SDG doel 6). Inspanningen hiervoor moeten versterkt worden, want 841 miljoen mensen hebben nog geen toegang tot veilig drinkwater. Extra middelen voor focuslanden, vrouwen, werkgelegenheid, noodhulp en klimaat, kunnen deels ingezet worden voor water en sanitatie voorzieningen.
  • Het toewerken richting de norm van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen voor het ontwikkelingsbudget in 2030 is een goede zaak. Simavi plaatst echter vraagtekens bij de afname van het ODA-budget 0,59% in 2018 naar 0,54% van het BNP in 2022, terwijl het streven 0,7% is. Om er voor te zorgen dat de gestelde doelen gerealiseerd worden is er juist een toename nodig van het budget, ook de komende jaren.

Vanavond worden de plannen van Minister Kaag en de toekomst van het ontwikkelingsbeleid besproken met nationale en internationale experts besproken, onder leiding van Lennart Booij. Hoewel het debat is uitverkocht, is het live vanuit De Balie in Amsterdam te volgen via deze livestream.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read