Long read
Veilige zwangerschappen

Simavi strijdt tegen kindhuwelijken

Stel je eens voor dat je op je 15e moet trouwen. Waarschijnlijk moest je daar op die leeftijd nog lang niet aan denken. Helaas zijn gedwongen huwelijken op veel plekken nog steeds normaal: ieder jaar worden er wereldwijd naar schatting 14 miljoen jonge meisjes gedwongen te trouwen. Deze huwelijken van minderjarige meisjes met vaak veel oudere mannen, zijn een ernstige mensenrechtenschending.

De impact hiervan is enorm. Kindbruiden krijgen vaak op veel te jonge leeftijd kinderen. Omdat hun lichaam hier nog niet klaar voor is, lopen ze grote risico’s op complicaties tijdens de zwangerschap, waardoor ze blijvende gezondheidsproblemen kunnen krijgen of zelfs kunnen overlijden. Meisjes die jonger dan 15  zijn, hebben een vijf keer grotere kans om tijdens te bevalling te overlijden dan meisjes die ouder zijn dan 20.

Ook op mentaal gebied hebben kindhuwelijken een grote negatieve impact op de meisjes. Ze komen vaak in een sociaal isolement terecht en gaan dan niet meer naar school, wat hun persoonlijke ontwikkeling ernstig belemmert.

Samen tegen kindhuwelijken

Samen met onze lokale partners in Malawi en India, heeft Simavi het Unite Against Child Marriage-programma ontwikkeld om de situatie van deze meisjes te verbeteren. Het doel is om de culturele gebruiken die kindhuwelijken normaliseren te veranderen en zo de positie van meisjes te versterken.

Onze geïntegreerde aanpak,  die we  samen met de lokale partners uitvoeren, bestaat onder andere uit de volgende activiteiten:

  • Versterken van de meisjes zelf, door voorlichting maar ook door juridische steun;
  • Ervoor zorgen dat de meisjes onderwijs kunnen (blijven) volgen;
  • Betrekken van de lokale gemeenschap door informatie over de rechten van meisjes te geven;
  • Verbeteren van de wetgeving rondom kindhuwelijken en toezien op de uitvoering ervan;
  • Beter toegankelijk maken van gezondheidsdiensten voor getrouwde en niet-getrouwde meisjes, zodat zij een zwangerschap kunnen voorkomen.

Onze aanpak werkt

Door al deze activiteiten op elkaar af te stemmen, verbetert de positie van kwetsbare meisjes: zij worden weerbaarder en zijn in staat om zelf betere keuzes te maken over hun seksuele gezondheid en zwangerschap. Deze aanpak werkt, want de betrokkenheid van de lokale gemeenschap wordt  vergroot en  steeds meer mensen zien in dat meisjes niet op jonge leeftijd mogen worden uitgehuwelijkt. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat er beleid en wetgeving rondom kindhuwelijken wordt ontwikkeld en ook wordt toegepast. Met deze aanpak zijn er al meer dan 100 geplande kindhuwelijken in India en Malawi op het laatste moment voorkomen.

Vijfjarig programma

In de strijd tegen kindhuwelijken zijn we in januari 2016 met financiering van het Ministerie van Buitenlandse zaken een nieuw programma gestart. In samenwerking met Save The Children, Oxfam Novib en Population Council, werken we vijf jaar lang aan het versterken van de positie van meisjes door middel van peer education en voorlichting. Ook werken we aan het toegankelijk maken van gezondheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld anticonceptie, voor meisjes. Daarnaast focussen we op het bieden van alternatieven voor kindhuwelijken, door het toegankelijker maken van onderwijs, het versterken van de economische positie en het beschermen van kinderen. Ook zal dit programma de sociale normen en regelgeving beïnvloeden, waardoor kindhuwelijken zowel sociaal als wettelijk niet meer geaccepteerd worden.

De samenwerking met lokale organisaties is de unieke kracht van Simavi. Hierdoor reiken we namelijk tot in de haarvaten van de samenleving en kunnen we de gemeenschappen van binnenuit beïnvloeden.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories