Long read
Toiletten

Toiletten

Stel je eens voor dat je geen toegang hebt tot een (schoon) toilet. En je ’s avonds alleen in het donker naar buiten moet om een privéplek te vinden. Wereldwijd is dit voor 2.4 miljard mensen de realiteit. Een derde van de wereldbevolking moet zijn behoefte doen in de openlucht omdat er geen veilige toiletten zijn. 

Ziektes door gebrek aan sanitaire voorzieningen

Als je geen toegang hebt tot een schoon toilet en voorzieningen om je handen te wassen, loop je grote gezondheidsrisico’s. Zoals besmettelijke ziektes door slechte hygiëne en uitdroging door diarree. Zonder de juiste sanitaire voorzieningen kan dit zelfs dodelijk zijn. Diarree is wereldwijd de op 1 na belangrijkste oorzaak van kindersterfte. Jaarlijks sterven er 526.000 kinderen als gevolg van diarree.

Oorzaken

Belangrijke oorzaken van het gebrek aan schone toiletten zijn het gebrek aan kennis en financiële middelen in ontwikkelingslanden. Het ontbreekt bij veel overheden aan goede nationale plannen om het probleem aan te pakken. Investeringen in plattelandsgebieden blijven achterwege; dikwijls worden de mensen die er wonen uitgesloten door nationale overheden. Zo heeft de vaak arme bevolking in landelijke gebieden vijf keer minder toegang tot drinkwater en toiletten dan hun stedelijke landgenoten.

Investeren in facilitaire voorzieningen

Simavi investeert in toiletten en bijbehorende voorzieningen. Samen met lokale partners bouwen wij toiletblokken en wasbakken. En we trainen dorpsbewoners tot onderhoudsmonteurs.

Naast het verbeteren van toegang tot toiletten, geven we ook voorlichting over goede hygiëne. Zodat mensen op een juiste manier gebruik van de faciliteiten kunnen maken en hun gezondheid structureel kunnen verbeteren.

Meer informatie

Ga voor meer inhoudelijke programma informatie naar onze Engelse website.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.