Long read
Veilige zwangerschappen

Veilige zwangerschappen

Stel je eens voor dat je complicaties krijgt tijdens je zwangerschap of bevalling en er geen dokter in de buurt is. Dat je van je man niet naar het ziekenhuis mag. Of dat je net bevallen bent en je pasgeboren baby ziek is.

Voor veel kwetsbare meisjes en vrouwen in Afrika en Azië is dit de realiteit. Zij lopen enorme gezondheidsrisico’s. Wereldwijd sterven 800 vrouwen per dag door complicaties tijdens of vlak na de bevalling. 99% van deze vrouwen leeft in ontwikkelingslanden. Jaarlijks vinden 40.000.000 bevallingen plaats zonder professionele zwangerschapsbegeleiding.

Professionele begeleiding en zorg voor moeders

Simavi investeert in professionele zwangerschapsbegeleiding en zorg om een pasgeboren baby. En we geven informatie over zwangerschap en gezondheid. Dit doen we samen met lokale organisaties. Ook leiden we traditionele vroedvrouwen op tot gezondheidswerkers. Samen zorgen we voor het terugdringen van moedersterfte.

Voor veel zwangere vrouwen in afgelegen gebieden is zorg rondom hun zwangerschap ontoereikend of té ver verwijderd van het dorp. Daarom investeert Simavi in mobiele klinieken om de zorg naar de dorpen te brengen. Ook stimuleren we moeders om tijdig hulp te zoeken en gezondheidswerkers om op tijd door te verwijzen. Hierdoor voorkomen we riskante thuisbevallingen met moeder- en babysterfte tot gevolg.

Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat er drie belangrijke oorzaken zijn van moedersterfte. Families beslissen te laat om medische hulp te zoeken, er is gebrek aan vervoer naar een kliniek en tekort aan personeel, medicijnen en voorzieningen zoals schoon drinkwater en toiletten.

Armoede en ongelijkheid spelen een grote rol. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld zelf de zorgkosten niet betalen of krijgen geen toestemming van hun man om naar een kliniek te gaan. Ook is zorg vaak onvoldoende beschikbaar door het uitblijven van overheidsinvesteringen in met name afgelegen, plattelandsgebieden

Recht op een veilige zwangerschap

De Nederlandse overheid en internationale gemeenschap spelen ook een belangrijke rol in ons werk. Wij vragen de Nederlandse overheid het onderwerp Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR/ moedersterfte) hoog op de politieke agenda te houden en te blijven investeren in het terugdringen van de sterftecijfers.

Simavi is actief lid van de SRGR Alliantie. In dit samenwerkingsverband zet Simavi zich in negen ontwikkelingslanden én op internationaal niveau in om aandacht te vragen voor moedersterfte.

Meer informatie

Ga voor meer inhoudelijke programma informatie naar onze Engelse website.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.