Long read

Wat zijn de SDG’s, ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen?

In 2030 zou de wereld verlost moeten zijn van honger en armoede, moet iedereen toegang hebben tot schoon drinkwater en veilige toiletten én is er gezondheidszorg voor iedereen. Dit zijn enkele van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die eind september 2015 werden opgesteld door de Verenigde Naties en waarmee we de wereld in de komende 15 jaar tot een betere plek maken. De duurzame ontwikkelingsdoelen vervangen de acht millenniumdoelen die in 2000 werden afgesproken en in 2015 afliepen. Deze afspraken worden gezien als de belangrijkste wereldwijde afspraken om de levens van mensen overal ter wereld te verbeteren.

Wat is dan precies het verschil met de millenniumdoelen?

In 2000 bedachten de VN voor het eerst ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld. Deze 8 millenniumdoelen liepen in 2015 af. Op veel gebieden is grote vooruitgang geboekt. Zo is wereldwijd het aantal kinderen dat naar school gaat flink gestegen, lijkt een halvering van de extreme armoede gehaald en is het aantal kinderen dat sterft vóór het vijfde levensjaar gehalveerd.

Helaas zijn niet alle millenniumdoelen helemaal gehaald en leven er nog steeds 663 miljoen mensen zonder toegang tot veilig drinkwater en er sterven iedere dag nog 830 vrouwen aan de gevolgen van onveilige zwangerschappen of – bevallingen. Ondanks vooruitgang op allerlei gebieden, zijn we er dus nog niet helemaal. Om hier verandering in te brengen, ontwikkelden de VN een set duurzame ontwikkelingsdoelen die de millenniumdoelen moeten opvolgen.

Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn veel ‘ambitieuzer’ stellen de VN. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling maar ook over duurzaamheid. Bovendien zijn deze niet alleen door de VN bedacht, maar mocht iedereen erover meepraten. Bij elkaar hebben 7,8 miljoen mensen gestemd op thema’s rondom onderwijs, duurzaamheid, gendergelijkheid en klimaat. Een VN-werkgroep met 70 landen stelde vervolgens de lijst op met 17 doelen waar de 193 lidstaten de maanden voorafgaand aan de VN-top over onderhandelden.

Een duidelijk verschil tussen de millenniumdoelen en duurzame ontwikkelingsdoelen is dat alle landen meebetalen aan de uitvoering van deze nieuwe reeks ontwikkelingsdoelen. Bij de uitvoering van de millenniumdoelen werd meer geleund op rijke landen.

Hoe zit het met al die kritiek op de duurzame ontwikkelingsdoelen?

Een aantal critici hebben hun bezorgdheid geuit over de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo zouden de doelen te ambitieus, vaag en onhaalbaar zijn. Ze vinden het ook slecht dat landen geen verantwoording hoeven af te leggen als ze een doel niet halen.  Het is waar dat je kritisch kan zijn bij het bekijken van de duurzame ontwikkelingsdoelen en je je kunt  afvragen of deze nieuwe doelen wel goed over te brengen zijn aan het grotere publiek.

Gezien deze kritiek, moet worden opgemerkt dat de duurzame ontwikkelingsdoelen heel anders zijn dan de millenniumdoelen. Ze verenigen niet alleen ontwikkelings- en milieuvraagstukken, maar richten zich ook op de wereldwijde publieke goederen. Bovendien zijn ze van toepassing voor alle landen, rijk en arm, dus het is duidelijk dat ze veel complexer te implementeren en controleren zijn. Kortom, we hebben het over een ambitieuze reeks doelstellingen.

Aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen werkt Simavi?

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omvatten drie dimensies van duurzame ontwikkeling; sociaal, economisch en ecologisch. De agenda is universeel; voor alle landen, rijk en arm. Simavi is van mening dat alle 17 doelen bijdragen aan onze missie; een gezonde basis voor iedereen. Binnen onze programma’s en activiteiten op het gebied van schoon drinkwater, veilige toiletten, goede hygiëne en veilige zwangerschappen richten we ons vooral op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

 1. Uitbannen van alle vormen van ( extreme) armoede
  3. Gezondheidszorg voor iedereen
  4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
  5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
  6. Schoon water en veilige toiletten voor iedereen
  8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
  10. Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen
  17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

“Verandering en het bevorderen van duurzame ontwikkeling zal alleen gerealiseerd kunnen worden, als er ook gewerkt wordt aan de implementatie van de gestelde doelen. Iedereen zou moeten meewerken aan het realiseren van de gestelde doelen, maar overheden en beleidsmakers spelen een belangrijke rol in dit proces. Daarom is het voor Simavi van belang om het proces te blijven monitoren zodat de gestelde doelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd en uiteindelijk ook worden gerealiseerd. Zo zorgen we samen voor een gezonde basis voor iedereen.”  – Morillio Williams, Public Affairs Officer

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read