Long read
Drinkwater

Resultaat; werken aan veilige toiletten en betere hygiëne in Bangladesh

Door onze partnerorganisaties inzicht te geven in de resultaten die hun projecten op de lange termijn hebben, helpen we ze hiervan te leren en deze kennis ook bij toekomstige projecten toe te passen. Zoals bijvoorbeeld onze partnerorganisatie in Zuidwest-Bangladesh.

Het probleem: ziektes door overstromingen

De inwoners van de kustgebieden van Zuidwest-Bangladesh hebben veel last van overstromingen, waarbij hun drinkwaterbronnen beschadigd raken of hun toiletten overstromen. Hierdoor raakt het drinkwater besmet met schadelijke bacteriën. Kinderen lopen grote risico’s, omdat dodelijke ziekten als diarree zich zo snel verspreiden.

Een gezonde basis door veilige toiletten en goede hygiëne

Om ervoor te zorgen dat de bewoners van deze gebieden een gezonde basis hebben, werkt de lokale partner van Simavi hier aan het veiliger maken van de sanitaire voorzieningen en het verbeteren van de kennis over goede hygiëne. Hiermee hebben zij sinds 2011 de gezondheid van meer dan 105.000 mensen verbeterd.

Dit doen ze bijvoorbeeld door nieuwe verhoogde toiletten te bouwen, die niet kunnen overstromen. Maar ook door de bewoners te leren hoe zij zelf hun bestaande toiletten veiliger kunnen maken. Ook geven ze de bewoners hygiënetrainingen waarin ze leren hoe ze de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk kunnen beperken.

Ook zorgde onze partner voor vijf nieuwe, diepe waterputten, die 2.500 mensen van schoon drinkwater voorzien.

Simavi zorgt voor inzicht bij partners

Onze partner in deze regio doet mee aan het zogenaamde Action-Research for Learning-project, dat is opgezet door de Nederlandse WASH-Alliantie, waar Simavi lid van is. Dit project is erop gericht lokale organisaties te laten leren van hun projecten, door ze door middel van verzamelde data inzicht te geven in de langetermijnresultaten.

In een aantal dorpen in de betreffende regio gaan daarom iedere maand getrainde vrijwilligers op pad, om bij te houden of de verbeteringen op de lange termijn blijvend werken. Ook worden er maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd, waarin de bewoners zelf met ideeën of vragen kunnen komen en wordt er op scholen bijgehouden in hoeverre de aanpak effect heeft.

Uit deze verslagen blijkt dat sinds het project van start ging, veel families een toilet gebouwd hebben of hun bestaande toilet beter bestand hebben gemaakt tegen overstromingen. Door dorpsbewoners en studenten te betrekken bij het verzamelen van deze informatie, hebben de medewerkers van onze partnerorganisatie een beter inzicht in de effecten van hun werk. Op deze manier zorgen we samen voor structurele verbetering van de gezondheid van mensen in kwetsbare gebieden.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read

Related stories