Long read

Wist ik veel: Deze 5 mensenrechten zijn essentieel voor een gezonde basis

Mensenrechten. Waarschijnlijk geen onderwerp waar je terloops met je vrienden over praat of waar je op uitkomt tijdens luchtige gesprekken. Maar beeld je eens een van die dagen in, waarin je ’s ochtends uit je bed komt voor een warme douche en snel een kop koffie zet voor je de deur uitgaat naar je werk. Je hebt daar je taken en verplichtingen, soms een meningsverschil met je collega en sluit de middag af met een snel drankje met je vrienden. Dan eindig je je dag op de bank, of door je hoofd op een andere manier leeg te maken. Een dag zoals zovelen. Klinkt dit saai? Vier dit stukje saaiheid vandaag bewust en sta eens stil bij de dagelijkse dingen die voor jou wellicht vanzelfsprekend zijn. In die dagelijkse routine doe je namelijk onbewust beroep op eindeloos veel mensenrechten.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat uit 30 artikelen. Deze bieden zekerheid aan ieder individu om een waardig leven te kunnen leiden en met respect behandeld te worden. De grootsheid van elk onderwerp vraag om verdere uitwerking in internationale verdragen, nationale grondwetten, regionale instrumenten en regelgevingen. Dit maakt onze gedeelde rechten duidelijk, concreet en hanteerbaar. Bij Simavi werken we vol overgave aan het bereiken van onze missie – een gezonde basis voor iedereen. Deze 5 mensenrechten zijn essentieel om dat te bereiken.

Het recht op water en sanitatie

In 2010 erkende de algemene vergadering van de VN schoon drinkwater en sanitatie als essentiële basis voor de realisatie van alle universele mensenrechten. Op dit moment heeft 1 op de 3 mensen (2,3 miljard over de hele wereld!) geen fatsoenlijk toilet. Bijna 14.000 mensen overlijden dagelijks aan alleen al de gevolgen van diarree en andere water gerelateerde ziekten. 31% van de scholen in ontwikkelingslanden heeft op dit moment geen toegang tot veilige waterbronnen.

Simavi’s ‘WASH and Learn!’ programma maakt gebruik van een geïntegreerde benadering om gedrag rond water, sanitatie en hygiëne te bevorderen in lokale scholen en gemeenschappen. Hiermee streven we naar verbeterde toegang tot – en gebruik van! – goede faciliteiten. Zo moet iedereen uiteindelijk in de gelegenheid gesteld worden verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar gezondheid.

Het huwelijk zal enkel ingetreden worden met vrije en volledige toestemming van de beoogde echtgenoten

Gedwongen (kind)huwelijken vormen een serieus probleem en schending van vele mensenrechten tegelijkertijd. Iedere 2 seconden trouwt er een meisje, jonger dan 18 jaar, en wordt haar het recht op gezondheid, educatie, het maken van eigen keuzes en om een leven te leiden vrij van geweld ontnomen .

Het ‘Marriage: No Child’s Play’ programma biedt Simavi de mogelijkheid het aantal kindhuwelijken, en de negatieve impact hiervan op jonge vrouwen en meisjes, terug te dringen. Dit gebeurt al in India, Pakistan, Malawi, Niger en Mali. Het einddoel is jonge mensen in staat stellen voor zichzelf te beslissen wanneer zij trouwen en zich te beroepen op hun rechten, binnen een context waarin zij zich gesteund voelen.

Iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting

Het recht op vrije meningsuiting omvat de vrijheid op meningsvorming zonder tussenkomst. Ook het recht om vrij en zonder begrenzing informatie en ideeën te zoeken, te ontvangen en te delen, hoort hierbij.

In ontwikkelingslanden ontbreekt het veel jongeren aan toegang tot begrijpelijke informatie, educatie en services om hun rechten op voortplanting en seksualiteit te vervullen. Hieronder valt ook toegang tot anticonceptie, veilige en legale abortussen en seksuele rechten. Sociaal-culturele normen en waarden plaatsen vrouwen en kinderen in deze samenlevingen in een nadelige context.

Deze situatie vormt de basis voor de opzet van het ‘Get Up, Speak Out: For Youth Rights’ programma in 7 landen. Hiermee wil Simavi de sociaal-culturele en wettelijke context verbeteren en jongeren , met name jonge vrouwen, een stem geven om beroep te doen op hun rechten en relevante services.

Het recht op een adequate standaard van leven, gezondheid, educatie en werk

Deze aspecten spreken overduidelijke kwesties aan waar mensen over de hele wereld recht op hebben. Menstruele gezondheid dekt deze kwesties. Gemiddeld menstrueert een vrouw welgeteld 7 jaar van haar totale leven. Wat voor de meesten een simpele, terugkerende biologische cyclus inhoudt, is voor vrouwen in ontwikkelingslanden een groot fysiek en hygiënisch ongemak. De cultuur van stilte en taboes zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting, schaamte en stigma. Ook ervaren deze vrouwen een gebrek aan sanitaire benodigdheden en faciliteiten in scholen. Het is geen uitzondering dat meisjes thuisblijven wanneer zij ongesteld zijn. Sommigen stoppen uiteindelijk zelfs helemaal met school: wat voor alle meisjes samengenomen op den duur grote, nadelige impact heeft.

In Bangladesh is Simavi het ‘Ritu’ programma gestart met het doel de gezondheid en het welzijn van deze meisjes structureel te verbeteren. Dit programma komt hun sociale en economische participatie uiteindelijk sterk ten goede!

Iedereen heeft het recht te werken en op vrije keuze van werk, op rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden en de bescherming tegen werkloosheid

Vrouwen zijn een kwetsbare groep in landen waar vaak sprake is van onrechtvaardige werkomgevingen.

In Ghana en Tanzania vind je de op twee en vier na grootste goudvoorraden van heel Afrika. Ongeveer 50% van de mensen werkzaam of direct betrokken bij de kleinschalige en ambachtelijke mijnbouw zijn vrouwen. Ook in Tanzania is dit aandeel, met 25%, erg hoog. Deze vrouwen hebben te maken met discriminatie op verschillende niveaus. De toegang tot verschillende resources is voor hen veel moeilijker en beperkter dan voor mannen. Dit varieert van mijnland, inkomen en benodigdheden in huis en in de mijn tot een gebrek aan faciliteiten voor een gezonde en veilige menstruatie en zwangerschap. Deze moeilijkheden beperken veel vrouwen in hun kansen zich op sociaal en economisch vlak te ontwikkelen.

Simavi’s ‘Going for Gold’ programma werkt richting een eenduidig doel: de economische positie van vrouwen versterken door hun werkomstandigheden te verbeteren, mannen en vrouwen te leren over gendergelijkheid en het verlagen van de drempel voor kinderzorg en –opvang. Dit draagt ertoe bij dat zij tijd overhouden om te besteden aan economische activiteiten. Waar het land uiteindelijk op grote schaal van kan profiteren.

Vijf universele mensenrechten en vijf keer de activiteiten van Simavi die op een concrete manier en op lokaal niveau bijdragen aan onze missie: Een gezonde basis voor iedereen. 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Long reads

Een long read is een diepgaand artikel over één van de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden.

Meer ‘long reads’ Lees volgende long read