Onze expertisegebieden

Al onze programma's draaien rond een of meer thema's die gelinkt zijn aan SRGR en WASH

Menstruele gezondheid

Menstruatie wordt in vele landen omgeven door taboes. Dit is van invloed op de gezondheid en het welzijn van vrouwen tijdens hun menstruatie, en kan op langere termijn een negatieve invloed hebben op hun sociale en economische positie. Door toegang tot juiste informatie over menstruatie, het bespreekbaar te maken en beschikbaarheid van de juiste voorzieningen kunnen vrouwen op een waardige en hygiënische manier met hun menstruatie omgaan.

 

Gezonde zwangerschappen

Wereldwijd overlijden nog altijd te veel vrouwen tijdens de bevalling. Simavi zet zich in voor verbeterde reproductieve rechten en investeert in de gezondheid van moeders en pasgeborenen (baby's tot 28 dagen oud). Dit doen we door te informeren over-, en toegang te geven tot veilige en hygiënische gezondheidszorg: zowel tijdens de zwangerschap als tijdens en na de bevalling. Dat omvat ook mogelijkheden voor veilige en legale abortus en bijbehorende nazorg.

Lichamelijke integriteit

Lichamelijke integriteit – het recht om te beschikken en te beslissen over het eigen lichaam – is een onaantastbaar mensenrecht. Onze interventies stellen vrouwen en meisjes in staat geïnformeerde keuzes te maken over hun eigen lichaam. We zoeken oplossingen voor de problemen die ontstaan wanneer er geen SRGR- en WASH-voorzieningen beschikbaar zijn die aansluiten op de behoeften van vrouwen en meisjes.

 

Water en sanitaire voorzieningen

Vrouwen en meisjes worden buitenproportioneel getroffen door gebrekkige water- en sanitaire voorzieningen. Vrouwen zijn vaak degenen die het water moeten halen, en bij een gebrek aan toiletten lopen vrouwen gevaar doordat ze op afgelegen plekken en/of in het donker hun behoefte moeten doen. Simavi stelt vrouwen en meisjes in staat aanspraak te maken op hun recht op water en sanitaire voorzieningen. Samen met de gemeenschap zorgen we dat WASH-voorzieningen aanwezig zijn en richten we ons op de heersende rolpatronen voor mannen en vrouwen.

Hygiëne

Hygiëne is een vanzelfsprekende en verbindende factor in al onze activiteiten. Wij definiëren hygiëne als het gedrag en de omstandigheden die helpen gezond te blijven en voorkomen dat ziekten zich verspreiden.

Onze missie en visie

Lees meer

Onze oplossing

Lees meer