Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Simavi houdt integraal toezicht, treedt op als werkgever en adviseert het bestuur. De huidige Raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, met een diverse achtergrond. De samenstelling is zodanig dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de visie, missie, strategie en doelen van de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen, en haar toezicht- en adviesfunctie adequaat te kunnen uitvoeren. De Raad vergadert doorgaans vier- tot vijfmaal per jaar. Daarnaast kan aanwezigheid gewenst zijn bij interne en/of externe bijeenkomsten. De raad evalueert zichzelf ieder jaar om de gewenste effectiviteit en teamdynamiek continue te verbeteren.

De Raad van Toezicht van Simavi bestaat uit de volgende personen:

Leden Raad van ToezichtExpertisegebiedHuidige baanNevenfuncties
Michiel de Wilde, voorzitter,
remuneratiecommissie, strategiecommissie
Strategie en organisatie, internationale ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemenBestuurder / algemeen directeur bij de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en EconomieVoorzitter bestuur van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (Den Haag)
Mirjam Bakker, vicevoorzitter,
auditcommissie
Governance, risk en compliance managementGroup Risk & Compliance Director bij SBM Offshore N.V.Lid van de Raad van Toezicht en de auditcommissie van GGZ ingeest; Bestuurslid van de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (SSIO)
Hans ValkenburgFinancien, planning, Theory of Change, ontwikkeling, verlichting armoede, journalistiekZelfstandig consultant op het gebied van financien, strategie en planningBestuurslid Milieudefensie;
Toezichthouder bij Tear;
Toezichthouder bij Perspactive
Willem van de PutInternationale gezondheidsontwikkelingMede-oprichter van Culture4Change;

 

Onderzoeker bij het Institute of Tropical Medicine (Antwerp); Onderzoeker bij Fordham University (New York);
co-directeur bij onderzoeksburau ARC ‘Angulimala Walks’ over geweld in Cambodia; Bestuurslid van The Green Can Foundation
Jeroen Wels,
remuneratiecommissie, strategiecommissie
Human resources managementExecutive Vice-President Human Resources, Unilever

Start de conversatie

Deel dit artikel