Quick read

‘Impact Challenge’ wordt opvolger Transparant Prijs

Om de discussie over maatschappelijke impact binnen de goededoelensector te stimuleren lanceert een brede groep initiatiefnemers de Impact Challenge. De Impact Challenge is een idee van Simavi, Wakker Dier, Nierstichting, Amref Flying Doctors, Plan Nederland, de Natuur en Milieufederaties, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC. Met dit initiatief wordt de nadruk van transparantie (‘Hoe wordt het geld besteed?’) verlegd naar impact (‘Welke maatschappelijk probleem wordt met het geld opgelost?’).

 

Lancering Impact Challenge

Vorige maand maakte PwC bekend na bijna veertien jaar te stoppen met de Transparant Prijs voor het beste jaarverslag van goede doelen. Volgens PwC was het doel bereikt: de verslaggeving van goede doelenorganisaties significant verbeteren.’ PwC kondigde aan zich meer richten op impact en startte enkele gesprekken binnen de sector.

Vorige week werd bekend gemaakt dat een nieuw initiatief wordt gelanceerd onder de naam ‘Impact Challenge’: een idee van Simavi, Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC. De Challenge speelt volgens de initiatiefnemers in ‘op de gezamenlijke uitdaging waar de sector nu voor staat om de maatschappelijke impact van ons werk te vergroten en zichtbaarder te maken.’

Drie doelen

Het doel van de Impact Challenge is drieledig:
1.‘Impact’ te agenderen en sectorbrede kennis te verdiepen;
2. Van elkaar te leren en kennisuitwisseling;
3. Sectorbreed te discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke trends.

Daarnaast onderzoeken de initiatiefnemers of de door de VN vastgestelde en mondiaal gedragen Sustainable Development Goals (SDG’s) ‘een bruikbare kapstok bieden om de impact als sector zichtbaar te maken en in een breder perspectief te plaatsen.’

Concrete activiteiten

De Impact Challenge start nog dit jaar met de eerste activiteiten om ‘impact’ sectorbreed te agenderen:

1.Jaarlijkse impactmeting: Waar staat de sector op het gebied van impact? 
Om dit te meten, neemt het CBF voortaan reflectievragen over impact op in de jaarlijkse toetsing. Binnenkort ontvangen erkende goede doelen een e-mail met een verdere toelichting en link naar de jaarlijkse toetsing.

2.Impact evenement:
In november wordt een impactevenement gehouden waar inspirerende voorbeelden van impactrealisatie worden uitgewisseld.

3. Leergang doelrealisatie:
In september organiseert koepel Goede Doelen Nederland een leergang om goede doelen te ondersteunen bij het impactgerichte werken en het naleven van de CBF-Erkenningsregeling. De leergang is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van Goede Doelen Nederland.

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read

Related stories