Quick read
Veilige zwangerschappen
9 mei 2017

Nederlandse Kamerleden ontvangen Blije Doos

Op het gebied van Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) is Nederland wereldwijd een voortrekker. En dat moet zo blijven. Daarom overhandigt Simavi vandaag samen met 9 andere organisaties een ‘Blije Doos’ aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden.

In veel landen is het gebruik van de pil en condooms, het recht om een eigen partner te kiezen en toegang tot veilige abortus niet vanzelfsprekend. Ook is er nog veel winst te behalen in de strijd tegen kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en seksueel geweld. Simavi vindt dat iedereen het recht heeft om keuzes te maken over zijn of haar seksuele gezondheid en over zijn of haar eigen lichaam. Het is belangrijk dat overheden het onderwerp SRGR hoog op de politieke agenda houden en hierin blijven investeren.

Samen met Aidsfonds, Amref Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life, Hivos, Plan Nederland, Rutgers, RNW Media, en Wemos, overhandigt Simavi vandaag Kamerleden een Blije Doos en roept hen op om zich te blijven inzetten voor SRGR.

Blije Doos

In de Blije Doos zitten dan ook items die verwijzen naar urgente SRGR thema’s, zoals een kleerhanger als symbool tegen onveilige abortus, een kinderringetje als symbool tegen kindhuwelijken en mannen- en vrouwencondooms.

SRGR hoog op de politieke agenda

Nederland heeft haar leiderschap getoond door aandacht te blijven vragen voor SRGR nationaal en ook internationaal. Zo heeft de overheid de implementatie van verschillende afspraken die aandacht vragen voor SRGR hoog in het vaandel. Waaronder bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG’s) ofwel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s bevatten ambitieuze toezeggingen op het gebied van gendergelijkheid en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Zo refereert Doel 3 aan gezondheid en welzijn en heeft specifieke subdoelen m.b.t. reproductieve gezondheid (moeder en kind-sterfte) en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten opgenomen. Lees hier meer over de SDG’s.

Wij hopen dat de overheid zich op nationaal niveau maar ook in de uitvoering van haar buitenlandsbeleid zal blijven inzetten voor de realisatie van een ieders recht om geïnformeerde keuzes te maken om zo een prettige, veilige en gezond seksueel leven te kunnen leiden.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read

Related stories