Quick read
2 september 2015

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties leveren goed werk

‘Ontwikkelingshulp door Nederland is effectief en efficiënt’, luidt vandaag de kop van een nieuwsartikel in de Volkskrant. Dat blijkt uit de algemene conclusie uit de grootste evaluatie ooit van ontwikkelingsprojecten.

 

In het kader van het Nederlandse subsidiestelsel hebben wereldwijd unieke evaluaties plaatsgevonden naar de resultaten van 200 ontwikkelingsprojecten van 19 allianties van 64 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hier valt Simavi ook onder.

Het grootschalige onderzoek, waaraan 200 onafhankelijke wetenschappers werkten, levert tien uitvoerige rapporten op met belangrijke resultaten, nuttige bevindingen en inzichten.  Belangrijke conclusies zijn onder andere dat programma’s veelal positief hebben bijgedragen aan het bereiken van de VN millenniumdoelen en dat de programma’s op het gebied van lobby en advocacy duidelijk effect hebben gehad op de agenda van beleidsmakers.  Alle relevante conclusies en geleerde lessen worden meegenomen bij het voortzetten van de projecten.

Bekijk hier de resultaten en de volledige rapporten of bekijk de flyer over het subsidiestelsel.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read

Related stories