Quick read
27 juli 2017

Simavi trots op toekenning ECOSOC Status door de Verenigde Naties

We zijn ontzettend trots te vermelden dat Simavi de ECOSOC consultatieve Status heeft ontvangen. Op 26 juli 2017 is door het NGO Comité van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) besloten deze prestigieuze status aan Simavi toe te kennen. Dit geeft ons de mogelijkheid VN-vergaderingen bij te wonen en daar doelgericht door ons belangrijk gevonden onderwerpen op de agenda te zetten.

Ariette Brouwer, Simavi’s managing director: “Het toekennen van deze status is een grote eer aan iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor Simavi en heeft bijgedragen aan het bereiken van deze belangrijke mijlpaal. Simavi werkt aan een gezonde basis voor iedereen. Met deze nieuwe status kunnen we hier een stem aan geven in wereldwijde besluitvorming. Met de consultatieve status krijgen we toegang tot de fora waar mensenrechten op het allerhoogste niveau worden besproken.”

De ECOSOC consultatieve status geeft NGO’s het recht om deel te nemen aan VN-conferenties en vergaderingen, om schriftelijke verklaringen en rapporten in te dienen, om mondelinge tussenkomsten te houden en om panelgesprekken te organiseren in VN gebouwen.

Wat is ECOSOC?

De Economische en Sociale Raad is een hoofdorgaan van de Verenigde Naties. Het doel van ECOSOC is de bevordering van samenwerking op economisch, sociaal en humanitair gebied. De Raad bestaat uit 54 leden waarvan een derde jaarlijks door de Algemene Vergadering van de VN voor een periode van drie jaar wordt gekozen. ECOSOC heeft verschillende organen, waaronder bijvoorbeeld de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read