Quick read
7 augustus 2015

Stereotiep beeld van de ontwikkelingssector.

In het artikel ‘De Grote Vier zijn op zoek naar een nieuw verhaal’ (Volkskrant, 5 augustus j.l.) wordt een stereotiep beeld geschetst van de ontwikkelingssector, alsof die alleen ‘klassieke’ ontwikkelingsprojecten zou uitvoeren en niet protesteert tegen en anticipeert op de grote overheidsbezuinigingen. Ook stelt hoogleraar Paul Hoebink dat bedrijven alleen geïnteresseerd zijn om te doneren voor ‘honger en gehandicapte kinderen’.

Simavi herkent zich als middelgrote ontwikkelingsorganisatie niet in dit beeld. We werken al jaren aan innovatieve partnerschappen. Zo leren we schoolkinderen in Ghana en Kenia in samenwerking met de KNVB over het belang van handen wassen en werken we samen met bedrijven als Philips en kennisinstituut TNO aan het verbeteren van de basisgezondheid van achtergestelde groepen in Azië en Afrika.

Dit doen we op basis van een gezamenlijke ambitie, maar we gaan verschillend te werk. We werken samen met bedrijven op basis van hun doelstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én spelen een rol in het creëren van afzetmarkten en het exporteren van kennis. Dat is niet altijd makkelijk, maar levert uiteindelijk wel meerwaarde op.

Elke twee minuten sterft ergens op de wereld een vrouw tijdens haar zwangerschap of in het kraambed en nog steeds heeft een op de drie mensen geen toegang tot een toilet. Nederland kan deze uitdagingen niet alleen oplossen en het is een illusie te denken dat dit zowel in Afrika, Azië als Nederland zonder het maatschappelijk middenveld kan.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read