Quick read
Veilige zwangerschappen

VS Executive Order bedreigt de gezondheid en rechten van vrouwen wereldwijd

Simavi erkent veilige abortus als onderdeel van een breed pakket voor het verbeteren van seksuele reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. Dit pakket bestaat onder andere uit het aanbieden van uitgebreide seksuele voorlichting, anti-conceptie en verloskundige zorg. De mogelijkheid voor een veilige abortus en de nazorg van een abortus zijn essentiële elementen van dit pakket.

In erkenning van de rechten van vrouwen om zelf te beslissen over hun gezondheid en door de nadelige invloed van onveilige abortussen op reproductieve gezondheid, is Simavi voorstander van veilige en legale abortussen. Daarom keurt Simavi de Executive Order ondertekend door president Trump op 23 januari 2017 af. Door het heraanstellen van de Global Gag Rule zijn de gezondheid en rechten van vrouwen wereldwijd bedreigt. Deze regel maakt het onmogelijk voor ontwikkelingsorganisaties om Amerikaanse subsidies te ontvangen voor projecten, als zij voorlichting geven over, verwijzen naar of pleiten voor abortus.

Aangezien 13% van moedersterfte wordt veroorzaakt door onveilige abortussen en ten minste 5 miljoen vrouwen in ziekenhuizen belanden met complicaties ten gevolge van onveilige abortussen, zijn veilige en legale abortussen nodig om reproductieve gezondheid te verbeteren. Bovendien leidt het wettelijk beperken van abortussen niet tot minder abortussen.

Simavi werkt aan een gezonde basis voor iedereen en wij geloven dat gezondheid de eerste stap is om uit de armoede te komen. Simavi streeft ernaar om de reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden te verbeteren, voornamelijk in de armste regio’s.

Wij roepen alle maatschappelijke organisaties, overheden en internationale gemeenschappen op om tegengeluid te bieden tegen de Global Gag Rule en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen wereldwijd te blijven ondersteunen.

Ariette Brouwer
Directeur Simavi

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read