Quick read

Wat is een nalatenschap?

Ieder jaar nemen tientallen mensen ontwikkelingsorganisatie Simavi op in hun testament. Wanneer u uw nalatenschap aan Simavi schenkt, dan gaat dat geld voor honderd procent naar het goede doel, omdat goede doelen geen successierechten hoeven te betalen. Notaris Mr. A.J. Hoogendoorn legt uit hoe dat werkt.

Wat is een nalatenschap?

“Als u besluit Simavi te gedenken in uw testament dan kan dat via een legaat of erfstelling. In geval van een legaat gaat het om een specifiek omschreven bedrag of goed. Wanneer u een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan Simavi toekent, dan heet dat een erfstelling. Dat kan ook gaan om bijvoorbeeld onroerend goed. Als erfgenaam deelt Simavi dan samen met andere erfgenamen het resterende saldo van de nalatenschap.”

Komt een erfenis altijd goed terecht?

“Ja, Simavi laat alles controleren door een onafhankelijke notaris. Het is mijn taak om te zorgen voor een goede afhandeling van alle nalatenschappen en uiteraard staan de medewerkers van Simavi garant voor dat het geld goed wordt besteed.”

Hoe schenkt iemand een nalatenschap aan Simavi?

“Mocht u besluiten Simavi in uw testament op te laten nemen, dan bespreekt u dat samen met een notaris. In het testament wordt vermeld wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u komt te overlijden. U bepaalt dus zelf wie uw erfgenamen zijn en dit kunnen meerdere personen zijn, maar ook een goed doel zoals Simavi. Als alle rechten van anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel.”

 

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read