Dit doen we.

Te veel, te weinig of te vies water. Wereldwijd worden vrouwen en meisjes het hardst geraakt door klimaatverandering en het gebrek aan veilig drinkwater en toiletten.  

Simavi werkt daarom met partners in landen in Afrika en Azië aan projecten die lokale oplossingen van vrouwen en meisjes ondersteunen zodat zij toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling. 

Nepal WASH SDG
Nepal

Water en een toilet voor iedereen

Schoon drinkwater in de buurt en een veilig toilet. Simavi vindt dat iedereen daar recht op heeft.

Lokale klimaatoplossingen

Een waterput die opdroogt. Een bron die vervuild raakt. Het zijn gevolgen van de klimaatcrisis. Lokale oplossingen van vrouwen zijn cruciaal.

Meer gelijkheid voor vrouwen

Vrouwen die zelf aan het stuur zitten, zorgen voor betere en vrouwvriendelijke watervoorzieningen.

Ja, ik doneer voor haar recht op water

En geef haar een betere toekomst.
Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.