GIRLS POOP TOO!

Hoge nood. Iedereen heeft recht op een veilig toilet.

De nood is enorm hoog: 3,6 miljard mensen hebben geen toegang tot veilige sanitatie. Dat is bijna de helft van de wereldbevolking. Sterker nog, voor vrouwen en meisjes gaat een toiletbezoek vaak gepaard met schaamte, taboe en onpraktisch gedoe. En dat terwijl ontlasten het meest normale en natuurlijke ooit is.

Vrouwen en meisjes hebben het recht op een veilig toilet

Want wist je dat?

Het is een mensenrecht om toegang tot een toilet te hebben. Een gebrek aan een toilet is vooral voor vrouwen en meisjes een ramp, zij worden extra hard geraakt:

 • Vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar voor (seksueel) geweld als er geen veilige plek is om hun behoefte te doen;
 • Vrouwen doen al 3x zo veel uur aan onbetaald huiselijk- en zorgwerk als mannen en zouden dan extra belast worden doordat zij kinderen en familieleden helpen met het gebruik van een toilet ver van huis;
 • Vrouwen en meisjes kunnen niet naar school en/of werk als er geen veilig toilet is om hun menstruatie te managen.

Een toilet is een hoognodige basisvoorziening. Vrouwen en meisjes moeten ook hun behoefte kunnen doen. Zonder nadelige consequenties!

Wereld Toilet Dag – GIRLS POOP TOO!

Op 19 november is het Wereld Toilet Dag en staan we stil bij dit wereldwijde gebrek aan toiletvoorzieningen, en de gevolgen daarvan:

 • Het drinkwater van miljoenen mensen wordt besmet met bacteriën, doordat mensen hun behoefte doen in de buitenlucht - bijvoorbeeld in rivieren - wat het drinkwater vervuilt.
 • Miljoenen mensen, vooral kinderen, sterven jaarlijks door diarree als gevolg van slechte hygiëne en voorzieningen.
 • Tijdens de pandemie is hygiëne en handen wassen extra belangrijk!

Met GIRLS POOP TOO! vraagt Simavi aandacht voor de noodzaak van toiletten en de positie van vrouwen. Het is hoognodig om schaamte en taboe rondom dit onderwerp te verbreken en veilige voorzieningen voor haar mogelijk te maken. Iedereen heeft recht op een veilig toilet.

Wat doet Simavi?

Simavi zet zich in voor die noodzakelijke basis van gelijkheid en gezondheid, namelijk HER Basics:

 • HER: vrouwen en meisjes staan centraal in ons werk, omdat zij vaak een achterstand hebben in toegang tot (gezondheids)voorzieningen.
 • Basics: de absolute basisvoorwaarden. Water, een toilet, een veilige omgeving en een gelijke behandeling zijn rechten die elk mens heeft.

We letten daarbij niet alleen op het plaatsen van voorzieningen, maar ook op onderhoud, onderwijs en wetgeving, omdat we geloven in een blijvende verandering.

Doneer voor haar basisvoorzieningen

 • Elke euro geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen levert vijf euro op. Vanwege lagere zorgkosten, hogere arbeidsproductiviteit en minder voortijdige sterfgevallen
 • Het vermindert ondervoeding veroorzaakt door diarree
 • Het bevordert waardigheid en veiligheid van meisjes en vrouwen
 • Het bevordert schooldeelname van meisjes

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer