GIRLS POOP TOO!

Hoge nood. Iedereen heeft recht op een veilig toilet.

De nood is enorm hoog: 3,6 miljard mensen hebben geen toegang tot veilige toiletten. Dat is bijna de helft van de wereldbevolking. Door gebrek aan sanitair moeten mensen in de buitenlucht hun behoefte doen. Hierdoor raakt het drinkwater van miljoenen mensen besmet. Wereldwijd sterven ongeveer 484.000 mensen aan de gevolgen van diarree, veroorzaakt door vervuild water en een gebrek aan hygiëne.

Gelijkheid begint op het toilet

Een toilet is hoognodig! 

Het is een mensenrecht om toegang tot een toilet te hebben. Een gebrek aan een toilet is vooral voor vrouwen en meisjes een ramp, zij worden extra hard geraakt:

  • Vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar voor (seksueel) geweld als er geen veilige plek is om hun behoefte te doen;
  • Vrouwen en meisjes blijven vaak thuis tijdens hun menstruatie van school, werk of sociale activiteiten. Zonder toegang tot een schoon en veilig toilet is menstrueren lastig;
  • Vrouwen en meisjes worden extra belast met zorgtaken omdat ze kinderen en familieleden moeten helpen met het gebruik van een toilet ver van huis.

GIRLS POOP TOO!
Met deze actie vraagt Simavi aandacht voor de noodzaak van toiletten en de positie van vrouwen. Wij willen het taboe rondom dit onderwerp doorbreken en veilige voorzieningen mogelijk maken. Iedereen heeft recht op een veilig toilet. 

Wat doet Simavi?

Simavi zorgt in Afrika en Azië voor betere toegang tot WC’s, maar ook voor toegang tot water en hygiëne. Wij doen dat door samen te werken met vrouwen, overheden en bedrijven. Wij drukken ons niet uit in aantallen toiletten (want die kunnen ook een keer kapot), maar werken aan langdurige oplossingen. Hierbij speelt onderhoud, onderwijs en wetgeving een rol, omdat wij geloven in een blijvende verandering.

Doneer voor haar basisvoorzieningen

  • Elke EURO geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen levert meer dan vijf EURO op. Vanwege lagere zorgkosten, hogere arbeidsproductiviteit en minder voortijdige sterfgevallen;
  • Het vermindert ondervoeding veroorzaakt door diarree;
  • Het draagt bij aan waardigheid en veiligheid van meisjes en vrouwen;
  • Het bevordert schooldeelname van meisjes.
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer