Right for her.

Schoon water en een toilet: niemand kan zonder. Veilig drinkwater is een mensenrecht! Maar toegang tot veilig water, toiletten en hygiëne is nog verre van vanzelfsprekend. Zeker voor meisjes en vrouwen.

Bovendien komen de rechten, gezondheid en gelijkheid van meisjes en vrouwen nog verder onder druk te staan door klimaatverandering.

Wij werken met onze partners aan projecten in Afrika en Azië die ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling.

Nepal WASH SDG
Nepal

Strijden voor gelijkheid

Vrouwen en meisjes worden buitenproportioneel getroffen door gebrek aan water- en toiletvoorzieningen.

De klimaatcrisis = een watercrisis

Vrouwen en meisjes veroorzaken de klimaatcrisis niet, maar krijgen wel de waterproblemen als rekening gepresenteerd. Simavi werkt aan klimaatbestendigheid en versterkt de rol van vrouwen en meisjes.

Meer macht voor vrouwen

Vrouwen en meisjes hebben de kennis en ervaring in huis, die noodzakelijk is om tot structurele oplossingen te komen. Maar daarvoor is wel nodig dat ze worden betrokken bij besluitvorming.

Menstruatie doodnormaal

Menstruatie is wereldwijd nog steeds een belangrijke oorzaak voor ongelijke kansen. Dat terwijl het een mensenrecht is om je menstruatie te kunnen managen met voldoende kennis en waardigheid.

Toiletten voor een gezond leven

Toegang tot veilig water en sanitatie is een mensenrecht. Toch heeft bijna de helft van de wereldbevolking geen toegang tot een veilig en privé toilet.
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doe mee