Her basics.

Elke vrouw heeft bepaalde basisvoorzieningen nodig en elke vrouw heeft basisrechten. Stel je voor dat je geen schoon water hebt, geen hygiënische leefomstandigheden en goede gezondheidszorg en ook niet kunt beslissen over je eigen lichaam.

Wij leggen de focus op het verbeteren van deze situaties in verschillende regio’s van Afrika en Azië. Vrouwen en meisjes zijn onze prioriteit en hun stem en behoeften staan centraal bij alles wat we doen.

Wash learn Tanzania
Tanzania

Menstruele gezondheid

Menstruatie is nog steeds een taboe. In veel Aziatische en Afrikaanse gebieden wordt er niet openlijk over gepraat en daarom weten veel vrouwen en meisjes weinig over hun menstruele cyclus.

Gezondheidszorg voor moeders

Miljoenen vrouwen wereldwijd kunnen geen gebruik maken van adequate gezondheidszorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Door complicaties sterven er dagelijks honderden vrouwen.

Lichamelijke integriteit

In delen van Afrika en Azië hebben vrouwen geen zeggenschap over hun eigen lichaam. Voorbeelden hiervan zijn kindhuwelijken, ongeplande zwangerschappen, seksuele mishandeling en - uitbuiting.

Water en toiletten

Vrouwen en meisjes worden buitenproportioneel getroffen door gebrek aan water- en toiletvoorzieningen.

Hygiëne

Voor een gezond en waardig bestaan is goede hygiëne cruciaal. Daarom vormt kennis van hygiëne en toepassing van de basisregels de kern van ons werk.
Esther Oeganda

Iedereen heeft recht op veilig drinkwater. Bied haar een betere basis.

Doe mee