Lichamelijke integriteit

Lichamelijke integriteit – het recht om te beschikken en te beslissen over het eigen lichaam – is een onaantastbaar mensenrecht. Onze interventies stellen vrouwen en meisjes in staat geïnformeerde keuzes te maken over hun eigen lichaam. We zoeken oplossingen voor de problemen die ontstaan wanneer er geen SRGR- en WASH-voorzieningen beschikbaar zijn die aansluiten op de behoeften van vrouwen en meisjes.

Kiezen over jezelf in actie: beslissen wanneer en met wie je trouwt - More than Brides project

Met dit programma roepen we kind huwelijken een halt toe. Jonge vrouwen zijn meer dan een bruid!

Helaas worden veel jonge meisjes in India en Malawi nog steeds uitgehuwelijkt, soms al in hun twaalfde levensjaar. Vaak komt dit door armoede; gezinnen kunnen niet langer voor het levensonderhoud van de meisjes betalen waardoor uithuwelijken de enige optie lijkt. Dit zorgt ervoor dat ze niet meer naar school kunnen, op (te) jonge leeftijd kinderen krijgen en afhankelijk zijn van hun man.

Met dit programma geven we meisjes een alternatief. We doen dit door een gecombineerde aanpak:

  • Als eerste zorgen we ervoor dat ze weten dat er een alternatief beschikbaar is. Omdat ze vaak uit arme gezinnen komen, zorgen we ervoor dat ze een vak leren en naar school kunnen.
  • Daarnaast krijgen meisjes die al uitgehuwelijkt zijn seksuele voorlichting zodat ze hun zwangerschap uit kunnen stellen.
  • We betrekken de hele gemeenschap, leraren en de lokale overheid bij het programma om sociale normen te veranderen en zich uit te spreken tegen kindhuwelijken

Resultaten

Onze aanpak werkt: we hebben meer dan 35.000 meisjes toegang gegeven tot onderwijs, praktijklessen en voorlichting. Onze gecombineerde aanpak heeft 1200 kind huwelijken voorkomen. Op deze manier kunnen meisjes langer kind zijn en meer controle hebben over hun eigen toekomst.

More than Brides: Nisha vertelt

bekijk video —