Ankie van Wersch-Lenders: 'Simavi is op de goede weg'

Artikel: 13.06.23, Nederland, Karin Bojorge-Alvarez

Ankie van Wersch-Lenders is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Simavi. Als ceo van Enviu heeft ze veel ervaring met het bouwen van bedrijven die een netto positieve impact hebben op mens en planeet. ‘Making things happen’ is ook haar doel bij Simavi.

Waarom heb je ja gezegd tegen deze onbezoldigde functie bij Simavi?

'Nou, ik vond het een eer om toe te mogen treden tot de raad van toezicht van Simavi. Simavi bestaat al heel lang dus ik ken het nog uit mijn jeugd. Toegang tot water voor vrouwen is niet alleen een recht, maar ook een noodzaak in onze ontwikkeling naar een rechtvaardigere samenleving. Het voelt geweldig om deel uit te maken van een organisatie die zich richt op vrouwen, water en klimaat.

Bij Enviu bouwen we bedrijven die een positieve impact hebben op mens en planeet. Daarvoor bouwen we sterke teams in de landen waar we actief zijn. Ook zijn we internationale partnerschappen aangegaan die onze ambitie en impact hebben versneld. Ik heb veel geleerd van dat proces en wil deze lessen graag delen met Simavi.'

Wat zijn die lessen?

'Als je vrouwen en meisjes wilt empoweren, dan moet je goed snappen hoe zíj denken dat hun problemen aangepakt kunnen worden. En de beste manier om dat te doen is door met lokale teams te werken. Maar ‘shifting the power’, oftewel het verschuiven van macht, gaat ook over ons. Het volgende lid van de raad van toezicht dat we aannemen, moet iemand zijn die uit de landen komt waar we werken, met ervaring van onderaf.’

Simavi en partners tijdens UN Water Conference 2023 in New York

Hoe kan Simavi haar zichtbaarheid vergroten?

‘Ik geloof dat Simavi op de goede weg is. Simavi was bijvoorbeeld bij de VN-waterconferentie in New York, samen met partners uit de landen waar we werken. Zij konden daar uitleggen wat er aan de basis gebeurt. Het is een voorbeeld van hoe Simavi erkenning begint te krijgen voor haar expertise. Dit soort initiatieven kunnen helpen om Simavi meer bekendheid te geven.’

Wat wordt jouw focus voor de toekomst?

'In 2022 heeft Simavi een strategie ontwikkeld, een geweldige nieuwe directeur, Dieneke van der Wijk, verwelkomd en impactvolle programma's ontwikkeld. Voor mij gaat het de komende jaren om ‘making things happen’. De noodzakelijke partnerschappen opbouwen, werken aan ‘shifting the power’ en ook kijken naar wat het team nodig heeft om dat mogelijk te maken. De richting en structuur bieden die nodig is zodat Simavi haar strategie kan implementeren.'

Het interview met Ankie van Wersch-Lenders is ook terug te lezen in ons jaarverslag over 2022

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer