COP28: geen climate justice zonder water justice voor vrouwen en meisjes

Artikel: 30.11.23, Dubai

De komende weken zijn alle ogen gericht op Dubai. Wereldleiders komen daar opnieuw bij elkaar om de klimaatcrisis aan te pakken.

Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de klimaattop - vooral voor nu al door klimaatverandering getroffen gemeenschappen in lage-inkomenslanden - zal het Global Goal on Adaptation zijn. Dit doel, afgesproken in het Klimaatverdrag van Parijs, gaat over het vergroten van het aanpassingsvermogen, het versterken van de veerkracht en het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering.

Jackline en Sitat uit Kenia op weg om water te halen

Investeringen voor klimaatadaptatie 

Klimaatverandering heeft een onevenredig grote invloed op het welzijn en de positie van vrouwen en meisjes in klimaatgevoelige gemeenschappen wereldwijd. "In plaats van oliedeals te promoten, zou COP28 onmiddellijke investeringen beschikbaar moeten stellen voor klimaatadaptatiestrategieën die ten goede komen aan vrouwen en meisjes", zegt Veerle Verloren van Themaat , directeur Fundraising & Engagement bij Simavi.

Vrouwen en meisjes het hardst getroffen

"Vrouwen en meisjes worden het hardst getroffen vanwege hun verantwoordelijkheden bij het halen van water en hun specifieke behoeften rondom zwangerschap en menstruatie. Bovendien hebben ze minder middelen om zichzelf te beschermen of aan te passen."

Waterrechtvaardigheid is de sleutel

Tijdens COP28 worden afspraken gemaakt over hoe de voortgang gemeten gaat worden op het Global Goal voor Adaptation. "De positie van vrouwen en meisjes en hun toegang tot water en sanitatie moet daar een onderdeel van zijn”, zegt Veerle Verloren van Themaat. “Het investeren in waterrechtvaardigheid voor vrouwen en meisjes is een van de sleutels tot klimaatactie.”

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer