Deelnemers Postcode Loterij brengen € 338 miljoen bij elkaar voor goede doelen

Artikel: 06.04.23, Amsterdam, Wendy Klaasse

Ook dit jaar ontving Simavi weer het prachtige bedrag van € 900.000 van de Nationale Postcode Loterij voor ons werk.

Groene, rechtvaardige en gezonde wereld

Simavi is een van 168 organisaties die dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. De ruim 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij brachten in 2022 maar liefst € 337.890.099 bij elkaar voor het goede doel.

200 miljoen uur

Toegang tot veilig water en een toilet is een mensenrecht, maar is in de landen waar wij werken verre van vanzelfsprekend. Dat geldt zeker voor vrouwen en meisjes. Zij zijn vaak uren onderweg om water te halen voor hun gezin, daaraan besteden ze nu al dagelijks 200 miljoen uur.

Door klimaatverandering komen droogte, overstromingen en onregelmatige regenval vaker voor. Met een verwoestende impact op de toegang tot water. Waterputten drogen op of raken vervuild. Miljoenen vrouwen en meisjes worden daardoor gedwongen om nog verder te lopen om drinkwater te vinden. Tijd die ze niet kunnen steken in werk of school en bovendien lopen ze onderweg kans op intimidatie en (seksueel) geweld.

Daarom werken wij met onze partners aan projecten in tien landen in Afrika en Azië die ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Vrouwen en meisjes aan de macht

Simavi stimuleert vrouwen en meisjes om hun recht op water en sanitatie op te eisen. We doen dat onder meer door bij te dragen en kennis en bewustwording over het recht op water en het belang van veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Door het steunen van vrouwen, meisjes en partnerorganisaties om overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden zorgen we voor goede wetten en inclusief beleid. En we pleiten voor meer vrouwen op machtsposities binnen de watersector.

Want vrouwen kennen de lokale watersituatie het beste en hebben daarmee inzicht op praktische oplossingen. Hoog tijd dus om hen de macht te geven!

Simavidirecteur Dieneke van der Wijk
Dieneke van der Wijk Directeur Simavi
‘We zijn heel erg blij met de bijdrage van € 900.000 van de Nationale Postcode Loterij. De klimaatrcrisis is een watercrisis, en het is een crisis die genderongelijkheid pijnlijk blootlegt. Want vrouwen dragen de zwaarste lasten van de klimaat- en watercrisis. Met de bijdrage kunnen we de positie en de rol van vrouwen en meisjes in klimaat- en wateradaptatie-programma’s versterken en de toegang tot klimaatinformatie voor vrouwen en meisjes verbeteren om zo hun kennis en weerbaarheid te vergroten. Daarom willen we alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij hartelijk bedanken voor hun deelname.’

In de praktijk

In het dorp Karugaya in het westen van Oeganda koos de gemeenschap voor een watercomité geleid door – bijna – alleen vrouwen. Benieuwd welke impact deze keuze heeft op de toegang tot water, de positie van vrouwen en de omliggende dorpen? Lees dan het verhaal van Annet Ithungu, voorzitter van het watercomité in Karugaya.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer