Dringende oproep aan het kabinet: houd klimaattop vrij van fossiele invloed

Artikel: 02.02.23, Nederland, Wendy Klaasse

Vandaag, donderdag 2 februari, doet Simavi samen met meer dan 30 Nederlandse organisaties een dringende oproep aan minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om zich namens de Nederlandse overheid uit te spreken over de aanstelling van Dhr. Sultan Al Jaber, de directeur van de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), een van de grootste oliebedrijven ter wereld als voorzitter van de aankomende klimaattop COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ernstig bezwaar tegen de aanstelling bij de Verenigde Naties

De brief aan de Minister voor Klimaat & Energie en Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking volgt op een brandbrief van meer dan 450 maatschappelijke organisaties en netwerken wereldwijd (waaronder Simavi) aan de Verenigde Naties. Daarin maken we richting de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en de uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), Simon Stiell, ernstig bezwaar tegen de beslissing om Al Jaber aan te stellen.

Bedreiging van legitimiteit en doeltreffendheid van klimaattop

Nieuwe olie- en gasontwikkelingen bedreigen ernstig het streven om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Daarom is het tijd dat het UNFCCC, als organisator van de klimaattop, met aantoonbare vastberadenheid inzet op de uitfasering van fossiele brandstoffen. En met de voordracht van Sultan Al Jaber - een topman vanuit de fossiele industrie – ligt niet alleen belangenverstrengeling op de loer. Ook bedreigt het de legitimiteit en doeltreffendheid van COP28.

Om eerlijke onderhandelingen te voeren over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, moet het aanstaande COP-voorzitterschap, en alle opvolgende COP-voorzitterschappen, vrij en onafhankelijk zijn van de invloed van de fossiele industrie. Om het UNFCCC een handje te helpen stellen wij samen met de 450 organisaties vier stappen voor die zij kunnen nemen om de klimaatdoelen vrij van fossiele belangen te maken.

Nederland moet stelling nemen

Nederland is een van de onderhandelende landen in het UNFCCC-proces, daarom is het belangrijk dat onze overheid stelling neemt en zich uitspreekt. In de brief van vandaag vragen wij de overheid dan ook of zij het initiatief van al die organisaties wereldwijd ondersteund en wil inbrengen in de daarvoor bestemde internationale besprekingen.

Lees de tekst van de brief aan minister Rob Jetten en minister Liesje Schreinemacher.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer