Een wereld zonder wegwerpflesjes: Waarom Simavi en Dopper in Nepal werken aan toegang tot water

Verhaal: Noa Gortworst, Amsterdam

Een wereld met schoon water voor iedereen: deze ambitie delen Simavi en Dopper. De samenwerking tussen Dopper en Simavi begon bij de verkoop van de allereerste Dopper-fles. Sindsdien hebben we samen veel bereikt voor gemeenschappen zonder veilig drinkwater in Nepal.  

In 2023 lanceerden we samen een nieuw project. Sarwacha; de hoogste. Een passende naam, want ons doel is om duurzame veranderingen te bereiken door systeemverandering. Met dit programma werken we om gelijke en duurzame toegang tot drinkwater te creëren voor 60.000 inwoners van de gemeente Changunarayan.

De CEO van Dopper Virginia Yanquilevich (L) met Simavi-directeur Dieneke van der Wijk bij de lancering van het Sarwacha-project

Een wereld zonder wegwerpflesjes

Dopper is opgericht met als doel mensen kraanwater te laten drinken en plastic flessen de wereld uit te krijgen. Maar dat is onmogelijk als mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater uit de kraan, weet ook de CEO van Dopper Virginia Yanquilevich: '1 op de 4 mensen heeft nog steeds geen toegang tot veilig water dicht bij huis. Maar toegang tot water is een mensenrecht. Hoe kunnen we werken aan een wereld zonder verpakt water als een groot deel van onze bevolking momenteel geen toegang heeft tot veilig drinkwater?'

Met het Sarwacha project willen we toegang tot water creëren voor 60.000 inwoners van de Changunarayan gemeente in Nepal

Een decennium lang partnerschap

Daarom werkt Dopper sinds 2012 samen met Simavi aan waterprojecten in Nepal. Sindsdien zijn er al bijna 70.000 mensen bereikt die nu toegang tot veilig drinkwater hebben. Maar alleen het bieden van veilig water is voor zowel Dopper als Simavi niet genoeg: echte blijvende impact wordt bereikt door systeemverandering. Daarom lanceerden we in 2023 het Sarwacha-project. 'Met het Sarwacha-project willen we op grote schaal watervoorzieningen te verbeteren.' Vertelt Virginia Yanquilevich, 'Voor Dopper is het niet genoeg om X-aantal mensen van water te voorzien, maar we willen heel graag dat het hele systeem verandert; dat mensen water in hun huizen, scholen en ziekenhuizen kunnen hebben en dat dit in de toekomst door de overheid wordt beheerd. Zo is het idee voor dit programma eigenlijk ontstaan.' 

Veilig én toegankelijk water

Samen met lokale partner ENPHO werken Simavi en Dopper in de gemeente Changunarayan. Het gebied rond Changunarayan verstedelijkt snel en de waterinfrastructuur heeft zich rap ontwikkeld. De aanwezigheid van waterputten betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat iedereen gelijke toegang heeft tot veilig water. In Nepal is het belangrijk dat er naast het slaan van waterputten, er ook voor wordt gezorgd dat het water veilig en toegankelijk is, legt Yanquilevich uit: 'Nepal ligt aan de voet van de Himalaya en heeft een van de grootste zoetwaterbronnen ter wereld. Toch gebruikt 75% van de huishoudens bronwater dat besmet is met E. coli. 40% van de bevolking in Nepal besteedt elke dag meer dan 30 minuten aan het halen van drinkwater en dit wordt grotendeels gedaan door vrouwen en kinderen.'

Bimala Pariyar, Niru Nepala en Sabita Nepali vormen samen het watercommité in Changunarayan

Een voorbeeldproject

Om watersystemen te ontwikkelen die toegankelijk en klimaatbestendig zijn, én die regelmatig worden getest op bacteriën zoals E. coli, is het belangrijk om te zorgen dat mensen genoeg kennis en middelen hebben om deze te onderhouden. Daarom spelen watergebruikerscomités een belangrijke rol in dit project. Het doel is dat dit project ook in meer gemeenten in Nepal kan worden toegepast, legt Yanquilevich uit: 'We willen dat het Sarwacha-project een voorbeeldproject is voor toegang tot veilig water in het hele land en in het buitenland. Als we erin slagen om met de overheid, de bevolking en de publieke sector één gemeente te creëren waar iedereen toegang heeft tot veilig water, willen we dit project kan worden toegepast in de rest van Nepal.'

Wil jij onze projecten in Nepal steunen?

Ja, ik doneer voor haar recht op water

En investeer daarmee in gezonde gemeenschappen.
Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.