Jane Nyamwamu over het belang van het Water Justice Fund: 'Vrouwen kunnen wonderen verrichten'

Verhaal: Jane Nyamwamu van Simavipartner NIA in Kenia

Jane Nyamwamu heeft een passie voor het werken voor vrouwen en meisjes: 'Ik heb gezien hoe zij de wereld kunnen veranderen als we hun capaciteiten versterken.'

Jane Nyamwamu

Miljoenen vrouwen en meisjes worden hard getroffen door de problemen met water en sanitatie veroorzaakt door klimaatverandering. Het Water Justice Fund steunt lokale vrouwengroepen in Kenia, Nepal en Bangladesh met kleinschalige investeringen om hun positie te versterken en lokale oplossingen te realiseren. Jane Nyamwamu werkt als projectmanager voor NIA, Simavi’s partner in het Water Justice Fund in Kenia.

Waarom brengt de watercrisis de levens van vrouwen en meisjes in gevaar?

‘In Kajiado County in Kenia neemt waterhalen nu al vaak een groot deel van de dag in beslag voor vrouwen en meisjes. Ze moeten kilometers lopen, wachten tot de mannen het vee hebben laten drinken, daarna in de rij staan met alle andere vrouwen, en vervolgens weer teruglopen met hun zware last.

In perioden van droogte, wat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt, komen waterputten droog te staan. Dat betekent nog verder lopen naar de overgebleven waterpunten. Vrouwen zijn daardoor pas ’s middags weer terug en houden weinig tijd over voor alle andere werkzaamheden, van het verzorgen van de geiten tot het koken voor hun gezin.

Vrouwen hebben daarnaast ook weinig tijd over om gewassen te verbouwen of op een andere manier geld te verdienen om voedsel te kopen. Ondervoeding is het gevolg. Gebrek aan water heeft ook invloed op de hygiëne in huishoudens, wat leidt tot een toename van diarree, de oogziekte trachoom en ringwormen.

Ook wilde dieren leveren extra risico op in tijden van droogte. Olifanten, jachtluipaarden en leeuwen zijn ook op zoek naar water en dit maakt het gevaarlijk om 's ochtends vroeg op pad te gaan.’

Hoe proberen vrouwen om te gaan met deze problemen?

‘Veel vrouwen hebben zich georganiseerd in vrouwengroepen. Groepen van twintig tot dertig vrouwen die regelmatig samenkomen en voor wie water en klimaatverandering, maar ook geweld tegen vrouwen belangrijke onderwerpen zijn. Een voorbeeld is de vrouwengroep in Kajiado stad. Ze proberen ervoor te zorgen dat vrouwen beter rond kunnen komen en zich niet gedwongen voelen om seks te ruilen voor basisbehoeftes zoals voedsel, water, maandverband of geld voor schoolgeld voor hun kinderen.’

Jane (rechts) in gesprek met vrouwen uit de gemeenschap

Hoe kan het Water Justice Fund deze groepen versterken?

‘Om een voorbeeld te geven: een van de vrouwengroepen heeft een voorstel gedaan voor de uitbreiding van een pijpleiding vanaf een bestaande put, meer dan 5 kilometer van hun dorp. Dat scheelt vrouwen en meisjes niet alleen uren lopen per dag, maar stelt ze ook in staat om hun plannen voor druppelirrigatie door te voeren, een manier van irrigatie die zuinig is met water. Hierdoor kunnen ze groenten, bonen, hooi en maïs planten. Met het extra inkomen van de gewassen die ze daardoor weer kunnen telen in het door droogte geteisterde gebied, kunnen kinderen weer naar school.

Ze zijn ook van plan om de tijd die ze besparen te gebruiken om meer bewustzijn te creëren in hun gemeenschap over water, sanitaire voorzieningen en klimaatverandering en het belang van het kweken van bomen om het milieu weer groener te maken. Ze willen lobbyen bij hun lokale overheid om meer geld uit te trekken voor klimaatprojecten.’

Draag jij ook bij aan veilig water voor vrouwen en meisjes?

Wat maakt je zo gepassioneerd over de projecten van het Water Justice Fund?

‘Ik heb een passie voor het werken voor vrouwen en meisjes. Ik heb gezien hoe zij de wereld kunnen veranderen als we hun vaardigheden en capaciteiten versterken. Zodat zij nog beter voor zichzelf kunnen opkomen en economisch zelfstandiger kunnen zijn. En hoe ze hun situatie nog verder verbeteren door ervoor te zorgen dat overheidsfunctionarissen hun budgetten op de juiste manier investeren, zodat vrouwen vooruit kunnen komen.

Het is geweldig om de vruchten te zien van de zaadjes die we hebben geplant. Vrouwen kunnen echt wonderen verrichten. Zelfs in een patriarchale samenleving, waar je als vrouw echt volhardend en veerkrachtig moet zijn om gehoord te worden. Maar als je je eenmaal sterk maakt, moeten mannen wel luisteren. We zullen blijven praten en praten totdat ze dat doen.’

Een belangrijke partner in het Water Justice Fund: NIA

Neighbours Initiatives Alliance (NIA) is een ontwikkelingsorganisatie in Kenia die werkt met pastorale gemeenschappen en al lange tijd partner is van Simavi. Ze zijn opgericht in 1996 en zijn gespecialiseerd in het faciliteren van empowerment van gemeenschappen. NIA heeft veel ervaring in het implementeren van gemeenschapsgerichte projecten op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH), gezondheid en voeding, voedselzekerheid, bestuur en economische ontwikkeling.

Wil je meer weten over het Water Justice Fund? Kijk dan op de projectpagina voor meer informatie. 

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer