Oproep aan de overheid: Zet klimaatrechtvaardigheid voorop op COP28

Artikel: 13.10.23, Amsterdam, Esin Erdoğan

Vanaf eind november komen overheden vanuit de hele wereld bijeen voor de klimaattop COP28 in Dubai. Met 15 Nederlandse internationale organisaties, waaronder Simavi, doen wij een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om klimaatrechtvaardigheid voorop te zetten. 

Tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties moeten overheden nieuwe stappen zetten om de klimaatcrisis te beperken en de 1,5 graaddoelstelling te behalen. Klimaatproblemen nemen namelijk elke dag toe: afgelopen september was wereldwijd de warmste ooit gemeten en overstromingen en bosbranden teisteren mens en natuur van Europa tot Azië. Meer en betere actie is daarom crucialer dan ooit.

In de kern onrechtvaardig

Landen die het minste hebben bijgedragen aan de oorzaken van de klimaatcrisis, worden het hardst getroffen door de gevolgen en zijn daarbij - economisch en sociaal - het minst weerbaar om schokken op te vangen. Terwijl welvarende landen verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot, zijn zij het meest weerbaar voor haar gevolgen. Dit is in de kern onrechtvaardig.

Gezamenlijk position paper

Met vijftien Nederlandse internationale NGO's, roept Simavi, op tot een klimaatrechtvaardige COP28. Met een gezamenlijk position paper aan de Nederlandse overheid, vragen we om klimaatrechtvaardigheid als uitgangspunt te nemen in alle onderhandelingen.

Het position paper doet aanbevelingen op zeven onderwerpen die tijdens COP28 besproken worden:

  • Overkoepelend: pak agendaconflicten en belangenverstrengeling aan en bevorder inclusiviteit en gendergelijkheid.
  • Klimaatschade: operationaliseer een inclusief ‘Loss and Damage Fund’ om klimaatschade adequaat te kunnen adresseren.
  • Fossiele brandstoffen: stel een tijdsgebonden uitfasering vast van alle fossiele brandstoffen via een eerlijke transitie.
  • Klimaatfinanciering: schaal klimaatfinanciering op en stel kaders vast voor een nieuw doel vanaf 2025.
  • Adaptatie: bevorder de ‘Global Goal on Adaptation’ met een concreet kader.
  • Global Stocktake: gebruik het proces van de Global Stocktake voor ambitieuze en rechtvaardige klimaatactie.
  • Carbon Markets: Re-evalueer de ‘carbon markets’ en de rol ervan bij het versterken van milieu-integriteit.

Wij geloven dat we samen toe kunnen werken naar een duurzame toekomst voor iedereen. Nederland kan een leidende rol spelen door zich in te zetten voor een eerlijke wereld, waarin duurzaamheid voor vandaag, morgen, zowel hier als elders is verzekerd.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer