Simavi en Women Win lanceren samen nieuw fonds: het Water Justice Fund

Artikel: 24.03.23, Amsterdam, Karin Bojorge-Alvarez

Simavi en Women Win hebben gisteren op de VN Waterconferentie in New York het Water Justice Fund gelanceerd. Waterrechtvaardigheid voor vrouwen en meisjes staat centraal in dit nieuwe, innovatieve fonds.

Simavi-directeur Dieneke van der Wijk: ‘Klimaatverandering leidt wereldwijd tot enorme waterproblemen, zoals extreme droogte, overstromingen en verslechterde waterkwaliteit. De problemen raken met name de meest kwetsbare gemeenschappen in Afrika en Azië. Vrouwen en meisjes – die vaak verantwoordelijk zijn voor het halen van water – worden hier het hardst door getroffen.’

Foto door Sacha de Boer

Financiering bereikt vrouwen en meisjes niet

De toenemende waterproblemen in deze gemeenschappen vragen om investeringen in duurzame oplossingen. Er is veel geld beschikbaar voor de klimaataanpak, maar dat bereikt de vrouwen en meisjes vrijwel niet. Minder dan 1 procent van de toegezegde miljarden voor de aanpak van klimaatverandering is bestemd voor watervoorzieningen van kwetsbare gemeenschappen. Aanvraagprocessen zijn bovendien langdurig, bureaucratisch en ingewikkeld.

Investeer in de toekomst van vrouwen en meisjes.

Samen zorgen we voor duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis.

Spelregels veranderen

Het nieuwe Water Justice Fund van Simavi en Women Win pakt dit probleem aan. Het Water Justice Fund steunt via partnerorganisaties vrouwengroepen in Kenia, Bangladesh en Nepal om met kleinschalige investeringen hun positie te versterken en lokale wateroplossingen te realiseren. Van der Wijk: ‘Met het Water Justice Fund willen we de spelregels veranderen. Vrouwen hebben de leiding en nemen beslissingen die niet alleen goed zijn voor henzelf, maar ook voor de gemeenschap als geheel.’

Praktische oplossingen

Vrouwen kennen de lokale watersituatie goed en hebben zicht op praktische oplossingen, vertelt Van der Wijk. ‘Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren of repareren van de waterinfrastructuur, het planten van bomen om het grondwaterpeil te verbeteren of het opzetten van de dialoog tussen overheid en lokale gemeenschap om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot lokale financiële middelen.’

Lees meer over het Water Justice Fund en doe mee

Wil je meer informatie of partner worden? Neem contact op met Veerle Ver Loren van Themaat

Veerle Ver Loren van Themaat
Veerle Ver Loren van Themaat
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer